Zmiany na Rybackiej

Zmiany na Rybackiej

Departament Zarząd Dróg informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem robót związanych z przebudową odcinka ul. Rybackiej w Elblągu, w dniu 22.01.20120 r. (środa) od godzin porannych planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.

Odcinek ul. Rybackiej objęty przebudową tj. od skrzyżowania z ul. Wodną na długości ok. 90 m w kierunku ul. Stary Rynek zostanie wyłączony z ruchu kołowego.

Na pozostałym odcinku ul. Rybackiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.

Dojazd do ul Rybackiej odbywać się będzie z ulicy Wodnej przez ul. Mostową oraz ul. Stary Rynek. Na odcinku ulicy Stary Rynek wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy od ul. Mostowej w kierunku ul. Rybackiej i Kowalskiej. Na całej długości ulicy Mostowej obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy. Do ul. Rybackiej dojazd będzie możliwy także przez ulicę Rzeźnicką i odcinkiem ul. Stary Rynek.

Poza wymienionymi zmianami ruch w obrębie Starego Miasta odbywać się będzie zgodnie z  istniejącymi zasadami.

Remont potrwa do końca maja

Wczoraj (20 stycznia) odbyło się przekazanie terenu budowy wykonawcom, którymi są: EPGK Sp.  z o.o. w zakresie robót drogowych, Urban Construction Sp. z o. o. w ramach robót kanalizacyjnych, oraz firma Elmar Electric PPUH Marek Szmigiel w zakresie robót elektrycznych.

W ramach Inwestycji planowane jest wykonanie:

– jezdni długości około 90 m z kostki kamiennej obramowanej krawężnikami kamiennymi

– 19 miejsc parkingowych prostopadłych do osi drogi,

– chodników z kostki granitowej i płytek granitowych, zlokalizowanych po obu stronach jezdni,

– oświetlenia przebudowywanego odcinka ul. Rybackiej,

– odwodnienia przebudowywanej jezdni, chodników i miejsc parkingowych poprzez budowę wpustów i przykanalików kanalizacji deszczowej.

Podczas przebudowy zostaną również wyeksponowane przedwojenne pokrywy studzienek kanalizacyjnych, które umieszczone będą w chodniku.

Realizacja robót odbywać się przy wyłączeniu z ruchu przedmiotowego odcinka ul. Rybackiej. Aktualnie przygotowywany jest projekt organizacji ruchu, który po uzgodnieniu przez Policję i zatwierdzeniu przez Departament Zarząd Dróg będzie podstawą do wprowadzenia tymczasowych zmian w organizacji ruchu. O planowanych zmianach szczegółowo poinformujemy w odrębnym komunikacie, po zatwierdzeniu projektu w tym zakresie. Umowny termin zakończenia inwestycji to 30.05.2020 r. Przebudowa kosztować będzie 899,7 tys. zł. Na tę inwestycję Prezydent Witold Wróblewski stara się pozyskać dofinansowanie. Zadanie zgłoszone zostało do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.