Zgłoś swój pomysł do Funduszu Społecznego Grupy Żywiec

Zgłoś swój pomysł do Funduszu Społecznego Grupy Żywiec

Już po raz czwarty organizacje z Elbląga, Leżajska, Warki i Żywca mają szansę ubiegać się o dofinansowanie do projektów społecznych realizowanych w ramach wybranych obszarów tematycznych. Zgłoszenia można nadsyłać do 24 września. Sprawdź, w jakim obszarze tematycznym można ubiegać się o dofinansowanie działań.

Konkurs grantowy skierowany jest do lokalnych stowarzyszeń, fundacji, instytucji kultury i sportu oraz innych instytucji posiadających osobowość prawną i pochodzących z miast, w których zlokalizowane są browary firmy. Celem Funduszu jest wsparcie mieszkańców w realizacji projektów, które odpowiadają na lokalne wyzwania i wpisują się w cele zaangażowania społecznego Grupy Żywiec.

O wyborze najlepszych projektów zadecyduje Rada Funduszu składająca się przedstawicieli Grupy Żywiec. Przy ocenie zgłoszonych projektów Rada

Funduszu będzie brała pod uwagę przede wszystkim:
– wpływ realizacji projektu na wspieranie obszarów zdefiniowanych dla poszczególnych lokalizacji,
– zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu,
– oryginalność projektu,
– możliwość kontynuacji projektu w przyszłości.

W ramach tegorocznej edycji Rada Funduszu Społecznego Grupy Żywiec planuje przyznać w Elblągu pięć grantów po 10 000 zł każdy. Aby zgłosić projekt, należy wypełnić wniosek grantowy dostępny na stronie www.fundusz.grupazywiec.pl, a następnie wysłać go na adres fundusz@grupazywiec.pl. Obszar tematyczny dla Elbląga, w ramach którego zgłaszać można swoje projekty, obejmuje „Tworzenie atrakcyjnych miejsc do spędzania wolnego czas”.

Zgłoszenia do czwartej edycji konkursu można nadsyłać do 24 września 2019 roku. Wyniki poznamy już w październiku, a czas na realizację projektów w ramach Funduszu przewidziany jest do końca sierpnia 2020 roku.