Zgłoś pracownika gdańskiej służby zdrowia do nagrody

Zgłoś pracownika gdańskiej służby zdrowia do nagrody
Na zdjęciu: Fragment muralu wyrażającego wdzięczność dla pracowników ochrony zdrowia przy ulicy Siennickiej. Fot. Dominik Paszliński

Do 9 października, do godz. 15:00, można zgłosić kandydatów do „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta”, która w tym roku przyznana zostanie już po raz dwunasty. Nagroda ma charakter finansowy, a łączna pula nagród to aż 30 000 złotych.

Zgłosić do niej można tych, którzy na co dzień niosą nam pomoc i bez których trudno wyobrazić sobie usługi zdrowotne: lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych i innych pracowników medycznych. Będzie ona stanowiła okazję do wyróżnienia najbardziej oddanych pracowników gdańskiej służby zdrowia, szczególnie w czasach pandemii.
Pomysłodawcą wyróżnienia był prezydent Paweł Adamowicz. – Do przyznania tej nagrody zainspirowały mnie gdańskie pielęgniarki. Od początku przyjęliśmy zasadę, że przyznawać ją będziemy nie tyle za zasługi naukowe czy na polu zarządzania, co w uznaniu zasług dla najbardziej potrzebującego, dla pacjenta – mówił w 2010 roku.
W bieżącej edycji przewidziano główną nagrodę w wysokości 15 tys. złotych i 3 wyróżnienia po 5 tys. złotych. W dotychczasowych jedenastu edycjach nagrodzonych zostało już ponad 70 osób.

Kto może zgłosić kandydaturę?

Prezydent Miasta Gdańska może przyznać Nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek:
– organu zarządzającego w podmiotach leczniczych określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
– grupy co najmniej 15 pacjentów za pośrednictwem organów oznaczonych w pkt. 1
– Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska.

Kto może otrzymać Nagrodę?

Nagroda jest okazją do wyrażenia uznania dla najbardziej oddanych pracowników służby zdrowia, w tym skutecznych realizatorów programów profilaktycznych, za ich trudną i odpowiedzialną pracę na rzecz mieszkańców Gdańska.

Nagrodę może otrzymać pracownik służby zdrowia, który w szczególności:

 1. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w gdańskiej służbie zdrowia
 2. stale podnosi kwalifikacje zawodowe
 3. cieszy się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów
 4. propaguje holistyczne podejście do pacjenta
 5. wykazuje zrozumienie i solidarność w stosunku do cierpienia pacjentów
 6. buduje system wsparcia dla chorych i ich rodzin
 7. inicjuje nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych
 8. dba o atmosferę szacunku i życzliwości między współpracownikami
 9. angażuje się w realizację programów profilaktycznych, finansowanych przez Gminę Miasto Gdańsk lub Narodowy Fundusz Zdrowia
 10. dotychczas nie otrzymał tej nagrody czy wyróżnienia.

Jak i gdzie złożyć wniosek

Wnioski o przyznanie Nagrody, sporządzone na specjalnych formularzach (do pobrania TUTAJ), należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z napisem „Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia w roku 2020” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” w Zespołach Obsługi Mieszkańców (ZOM):

 1. ZOM nr 1 w Gdańsku ul. Partyzantów 74,
 2. ZOM nr 3 w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12
 3. ZOM nr 4 w Gdańsku ul Wilanowska 2

lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2020 roku do godz. 15:00. W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

– oraz dodatkowo drogą elektroniczną na adres: wrs@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, bez załączników, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) – również do dnia 9 października 2020 roku, do godz. 15:00).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Usług Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, pod nr tel. 58323-68-79 lub adresem e-mail: marta.kusmierczyk@gdansk.gda.pl, w godzinach pracy Urzędu.

Dariusz Wołodźko
Print Friendly, PDF & Email