Zdrowie: Zbadaj swoje dziecko pod kątem autyzmu

Zdrowie: Zbadaj swoje dziecko pod kątem autyzmu

Miasto Częstochowa dofinansowuje badania wykrywające zagrożenie spektrum zaburzeń autystycznych u 2–letnich dzieci. Urzędnicy zachęcają rodziców do wypełnienia ankiety służącej do oceny ryzyka tego typu zaburzeń.

Badania mają z jednej strony określić epidemiologię tego zjawiska na terenie gminy (dotychczas nie prowadzono takiego rozpoznania), a z drugiej – zdiagnozować grupę dzieci podwyższonego ryzyka. Badania przeprowadza Fundacja PRIMO DIAGNOSIS.

Program składa się z dwóch zasadniczych etapów. Pierwszy to wywiad kwestionariuszowy, a więc wypełnienie ankiety/narzędzia M–CHAT–R służącego do oceny ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu. Należy to zrobić za pośrednictwem strony internetowej realizatora i przesłać ankietę na adres: primodiagnosis@adres.pl Można również po pobraniu ankiety wydrukować ją, wypełnić i złożyć w siedzibie Fundacji Primo Diagnosis przy ul. Śląskiej 23, lok. 29 w Częstochowie.

Analiza wypełnionego przez rodzica narzędzia pozwoli zakwalifikować dziecko bądź nie do kolejnego etapu. W sytuacji stwierdzenia ryzyka autyzmu rodzic zostanie poinformowany o dalszym postępowaniu.

II etap programu to konsultacje specjalistyczne (wstępna, podsumowująca) oraz badania diagnostyczne/specjalistyczne.

Ankietę można pobrać i wypełnić na stronie  http://primodiagnosis.pl/.

Zadanie publiczne „Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu u 2–letnich dzieci z miasta Częstochowy” realizowane jest w ramach drugiej edycji konkursu „Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych”. Program jest współfinansowany z budżetu miasta.

  UM Częstochowa Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18555