Zdrowie pod telefonem. Raport Rzecznika Praw Pacjenta

Zdrowie pod telefonem. Raport Rzecznika Praw Pacjenta

Od 10 lat dzięki staraniom Rzecznika Praw Pacjenta funkcjonuje bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla kuracjuszy. Zespół ekspertów przedstawił raport z ostatnich czterech lat jej działalności.

Dokument odnosi się do obszarów, gdzie może dojść do naruszenia praw pacjenta, problemów z udzieleniem świadczeń oraz innych usterek dotyczących elementów systemu ochrony zdrowia. Najczęściej pacjenci skarżą się na leczenie szpitalne, to aż 34 % wszystkich zgłoszeń. Obok nich należy wymienić ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, stomatologię, opiekę psychiatryczną, rehabilitację i podstawową opiekę zdrowotną. Najwięcej sygnałów dotyczy warunków udzielania świadczeń, w tym dokumentacji medycznej, tajemnicy informacji związanej ze stanem zdrowia pacjenta, a także wyrażania zgody bądź sprzeciwu wobec opinii lekarza.

– Jestem przekonany, że przygotowany raport będzie kolejnym, ważnym krokiem do podjęcia skutecznych działań zmierzających do wzmocnienia ochrony praw pacjentów w Polsce – podkreślał Bartłomiej Chmielowiec, kierownik zespołu ekspertów.

W raporcie pojawią się istotne uwagi wymagające natychmiastowych czynności. Rzecznik wskazuje na problemy związane z oczekiwaniem, a także dostępnością do świadczeń zdrowotnych, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Zwraca uwagę na podniesienie jakości żywienia w całodobowych placówkach. Pojawiają się także punkty poruszające kwestie utworzenia ogólnopolskiej bazy, która zawierałaby szereg informacji o problemach zdrowotnych, tym samym mówi się o przyśpieszeniu prac nad wdrożeniem programu e-zdrowia.

Po analizie raportu jasno wynika, że istnieje potrzeba stworzenia miejsca z rzetelnymi informacjami z zakresu medycyny. Badanie respondentów, to według Rzecznika Praw Pacjenta impuls do dalszych pozytywnych zmian, na które wszyscy z niecierpliwością czekamy.

Więcej informacji jak i cały raport znaleźć można TUTAJ