Zdrowie: Od 1 lipca zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej

Zdrowie: Od 1 lipca zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej

Obecnie zwolnienia lekarskie mogą być wystawiać w formie elektronicznej, jak również i papierowej. Możemy nazwać to okresem przejściowym, ponieważ oba sposoby wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy są prawidłowe. Jednak niespełna 5 miesięcy przybliża nas do wejścia w życie e–ZLA.

Pomimo tego, iż ta forma wystawiania zwolnień funkcjonuje od 1 stycznia 2016 r., nie jest zbyt popularna w kręgach medycznych. Lekarze nadal wolą wystawiać papierowe zwolnienia, chociaż procedura z elektronicznymi zwolnieniami jest dużo łatwiejsza.

Dzięki e–ZLA łatwiejszy jest przepływ informacji pomiędzy lekarzem, pacjentem i pracodawcą. Następuje to już w chwili wystawienia zwolnienia w formie elektronicznej. Lekarz podpisuje zaświadczenie lekarskie przy wykorzystaniu certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego. Informacje o wystawieniu e–ZLA pracownikowi pojawiają się na profilu PUE ZUS nie później niż w dniu następnym po otrzymaniu e–ZLA. Informacja ta, jest również przekazywana ubezpieczonemu, który posiada profil świadczeniobiorcy na platformie usług elektronicznych.

Po 1 lipca zwolnienia lekarskie mogą być drukowane tylko w uzasadnionych przypadkach. Może tak być podczas wizyty domowej – kiedy wystawienie e–ZLA byłoby utrudnione, w przypadku awarii w dopływie prądu. Wówczas dane wypisywane są ręcznie na wcześniej wydrukowanym z systemu „pustym” druku. Lekarz ma obowiązek wprowadzić takie zwolnienie do systemu teleinformatycznego i przekazać do ZUS w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystawienia zaświadczenie.

W związku z trudnościami z jakimi spotykają się lekarze, ZUS organizuje indywidualne i grupowe konsultacje, podczas których będą mogli rozwiać wszystkie swoje wątpliwości.

  Anna Ilukiewicz Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17571 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.