Zdrowie: Gdańsk w konkursie „Zdrowy Samorząd”. Zagłosuj!

Zdrowie: Gdańsk w konkursie „Zdrowy Samorząd”. Zagłosuj!

W ramach konkursu „Zdrowy Samorząd” wpłynęło ponad 160 zgłoszeń z 60 samorządów. Spośród nich wybrano 30 samorządów, m. in. Gdańsk. Nasze miasto zostało nominowane za realizację trzech programów:

1) 6,10,14 dla Zdrowia – Gdański program prewencji chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży.

Obserwuje się dynamiczny wzrost liczby dzieci z nadwagą i otyłością. Czynniki te podnoszą ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych: nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, chorób metabolicznych, chorób układu kostno–stawowego, wad postawy i wtórnie zaburzeń psychicznych. Zapobieganie tym chorobom należy rozpocząć już w wieku rozwojowym, stąd szczególnego znaczenia nabiera problem otyłości dzieci i młodzieży. Udowodniono, że dzieci otyłe w wieku 10–13 lat są 6/7–krotnie bardziej narażone na występowanie otyłości w dorosłości, niż ich rówieśnicy z prawidłową masą ciała. Gdański program zakłada m. in. badania przesiewowe, objęcie roczną opieką specjalistyczną dzieci z wysokim ryzykiem rozwoju chorób cywilizacyjnych, prowadzenie działań edukacyjnych.

2) Trzeci Wiek w Zdrowiu – Gdański Program Promocji Zdrowego Stylu Życia dla Seniorów.

W ramach programu organizowane są 8–tygodniowe kursy. Obejmują one edukację dotyczącą zdrowego stylu życia, relacji „pacjent–lekarz”, aktywności fizycznej, zgodną z zaleceniami WHO. Przygotowany jest też trening dopasowany do możliwości i ograniczeń seniorów. Dokonywana jest też m. in. ocena zachowań zdrowotnych, ryzyka upadków, urazów, złamań, depresji i interakcji ruchowych. Badane są parametry zdrowotne, m.in.: BMI, otyłość brzuszna. Tworzony jest indywidualny Plan Postępowania Prozdrowotnego. Seniorzy poznają również lokalną ofertę klubów dla seniorów, dowiadują się o możliwości udziału w wolontariacie

3) Kampania Społeczna DOM = Dziecko Ojciec Matka.

Zostali nią objęci przyszli i obecni rodzice, dzieci, specjaliści zawodowo zaangażowani w pracę z rodziną.

Badania wskazują słabą kondycję psychiczną dzieci i młodzieży, znaczny odsetek dzieci cierpiących na depresję, dużą skłonność do samookaleczania się, wzrost samobójstw wśród młodzieży i agresji, zaś więzi rodzinne są najskuteczniejszym czynnikiem chroniącym w profilaktyce zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. W ramach kampanii organizowane są więc m. in. Nowoczesne Konferencje dla Rodziców, festyny rodzinne, a nawet Ogólnopolska Konferencja Naukowo–Szkoleniowa: Teoria i praktyka terapeutyczna, kierowana do specjalistów zaangażowanych w pracę z rodziną.

Laureaci konkursu wyłonieni zostaną przez Radę Konsultacyjną. Jeden z projektów otrzyma także nagrodę czytelników. Każdy może oddać głos „za” lub „przeciw” każdemu ze programów profilaktycznych i prozdrowotnych. Głosowanie potrwa do 1 marca (do godz. 12).

Głosować można TUTAJ

Finał odbędzie się podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach, w dniach 8 – 10 marca 2018 r. Konkurs „Zdrowy Samorząd”, organizowany jest przez PortalSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn Rynek Zdrowia.

  Rafał Sułek  Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17604 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.