Zdrowie: E–ZLA jest dużym uproszczeniem dla pracodawców

Zdrowie: E–ZLA jest dużym uproszczeniem dla pracodawców

E–ZLA to duże ułatwienie zarówno dla pracownika, jak i samego pracodawcy. Jedynym warunkiem korzystania z tych przywilejów, jest posiadanie konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Konto zakładane jest bezpłatnie. Korzystanie z niego również nic nie kosztuje.

Płatnik, zatrudniający powyżej pięciu osób, ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Bez tego, nie otrzyma informacji o chorobie swojego pracownika, jedynie w przypadku dostarczenia papierowego druku ZLA. PUE mogą również założyć pracodawcy, zatrudniający poniżej 5 pracowników. Jeżeli skorzystają z tej możliwości, to w ciągu siedmiu dni od założenia profilu, muszą w formie pisemnej poinformować swoich pracowników o braku obowiązku dostarczania wystawionych dla nich zwolnień lekarskich (wydruku e–ZLA). Jeśli tego nie zrobili, powinni założyć profil jak najszybciej.

Od 1 lipca papierowe zwolnienia lekarskie znikną całkowicie. Zastąpią je zwolnienia elektroniczne. Wprowadzenie e–ZLA ma uprościć procedury, a co za tym idzie zdjąć z pracownika obowiązek dostarczania zwolnienia do pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia wystawienia.

Dzięki e–ZLA, informacje o chorobie pracownika, pracodawca otrzyma natychmiast, drogą elektroniczną. Ułatwi to szybkie wyznaczenie innego pracownika do wykonywania zadań pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

Pracodawca, dzięki posiadaniu PUE, natychmiast widzi zwolnienie lekarskie swojego pracownika a co za tym idzie, może wystąpić z wnioskiem o skontrolowanie tego pracownika przez Lekarza Orzecznika ZUS. Wówczas ZUS ma więcej czasu na przeprowadzenie kontroli zasadności wystawienia zwolnienia lekarskiego. Pracodawca ma wgląd do wszystkich wystawionych zwolnień lekarskich swoim pracownikom. Będzie mógł je eksportować oraz zapisać na komputerze lub innym nośniku zewnętrznym. W pliku tym, znajdą się wszystkie dane ze zwolnienia lekarskiego. Pracodawcy często korzystają z pomocy biur rachunkowych, a dzięki takiemu eksportowi e–ZLA w łatwy sposób przekażą wszystkie dane do tych właśnie biur, aby prawidłowo złożyć dokumenty rozliczeniowe.

Dzięki e–ZLA komunikacja pomiędzy lekarzem, pacjentem i pracodawcą następuje już w chwili wystawienia zwolnienia w formie elektronicznej.

  Anna Ilukiewicz Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17964 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.