Zdrowie: Dzieci chore na cukrzycę pozostają bez leków

Zdrowie: Dzieci chore na cukrzycę pozostają bez leków

Rzecznik Praw Dziecka wyraził zaniepokojenie ostatnimi doniesieniami rodziców o trudnościach w uzyskaniu od lekarzy zleceń na wyroby medyczne dla dzieci chorych na cukrzycę typu 1. Pismo skierował do Naczelnej Izby Lekarskiej.

Od 3 marca refundowanym jest System Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym. Daje on pełen obraz glikemii i umożliwia śledzenie epizodów hipo– i hiperglikemii. Pozwala to śledzić stężenie glukozy we krwi dziecka przez całą dobę, co zwiększa jego bezpieczeństwo zdrowotne.

Mimo to rodzice chorych dzieci często zgłaszali do Rzecznika problem w zdobyciu wydawanego przez lekarza zaświadczenia, które potwierdza konieczność używania specjalistycznego sprzętu oraz decyduje o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o jego refundację.

Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, wystąpił do prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza z prośbą o analizę problemu oraz przekazanie informacji o ewentualnych działaniach, jakie będą podjęte w tej sprawie.

Rzecznik wystąpił także z sugestią zamieszczenia komunikatu dla lekarzy. Miałby on informować o zmianach w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz kryteriów przyznawania wyrobów dedykowanych dzieciom chorym na cukrzycę.

Źródło: brpd.gov.pl

  Oprac. Krzysztof Wójcik Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17933 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.