Zdrowie: Asystent medyczny wystawi zwolnienie

Zdrowie: Asystent medyczny wystawi zwolnienie

Już od 23 października lekarz będzie mógł skorzystać z pomocy asystenta medycznego przy wystawianiu elektronicznych zwolnień lekarskich. Zainteresowani szkoleniami asystenci mogą zgłaszać się na szkolenia do ZUS z obsługi e–zwolnień.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie funkcjonują od 1 stycznia 2016 r., natomiast od 1 grudnia br. całkowicie zastąpią papierowe zwolnienia lekarskie. Jest to duże ułatwienie dla wszystkich, tzn., lekarza, pacjenta oraz płatnika składek. Wystawienie e–ZLA jest znacznie krótsze niż wystawienie standardowego Zla. Większość niezbędnych danych jest pobierana automatycznie. Nie trzeba także dostarczać dokumentu do ZUS ani do pracodawcy, ponieważ trafi tam natychmiast. Jest to duże ograniczenie zbędnej biurokracji.

Lekarz będzie mógł skorzystać z pomocy asystenta medycznego przy wystawianiu elektronicznych zwolnień lekarskich. Wystarczy, że upoważni inną osobę do wystawiania e–ZLA w swoim imieniu. Takie upoważnienie zostanie zapisane w ministerialnym Rejestrze Asystentów Medycznych i stąd trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do wystawiania elektronicznych zwolnień asystent potrzebuje własnego profilu założonego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i podpisu elektronicznego.

Lekarz będzie zawsze decydował o zwolnieniu lekarskim i jego szczegółach. Natomiast asystent może odciążyć go w czynnościach technicznych, czyli wprowadzaniu danych e–zwolnienia do systemu – informuje ZUS.

  Anna Ilukiewicz Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 19074