Zdrowie: 23,4 mln zł dla lotniczego ratownictwa medycznego

Zdrowie: 23,4 mln zł dla lotniczego ratownictwa medycznego

Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski, i dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Robert Gałązkowski, podpisali umowę gwarantującą Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu dofinansowanie na unowocześnienie infrastruktury. Spotkanie odbyło się na lotnisku na warszawskim Bemowie.

Według Łukasza Szumowskiego inwestowanie w lotnicze ratownictwo medyczne jest niezmiernie ważne przede wszystkim dla pacjentów, którzy dzięki pracy pogotowia mogą czuć się bezpieczniejsi. Budowa i przebudowa baz są niezbędne do zapewnienia komfortowej pracy załogom i właściwego przechowywania nowoczesnych śmigłowców.

– Dzięki przekazanym środkom Lotnicze Pogotowie Ratunkowe będzie mogło jeszcze lepiej realizować swoje zadania i pomagać ludziom w sytuacjach nagłych zachorowań i wypadków drogowych – podkreślił minister.

Nowe fundusze, pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przeznaczone będą na budowę, doposażenie i modernizację baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. To pierwszy z trzech planowanych etapów zagospodarowania środków unijnych. Przewidywany termin jego realizacji to lata 2018–2019.

Wybudowanych, wyremontowanych i wyposażonych zostanie 5 baz LPR: Olsztynie (lądowisko Gryźliny), Gdańsku, Płocku, Lublinie – Świdniku oraz Sanoku.

Robert Gałązkowski podkreślił, że załogi stacjonujące w tych bazach, funkcjonują w warunkach wymagających modernizacji.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ratuje życie pacjentów, służąc natychmiastową pomocą. Usprawnienie jego funkcjonowania jest ważne szczególnie w kontekście spełniania standardu „złotej godziny”, czyli zasady nieprzekraczania 60 minut pomiędzy zdarzeniem a rozpoczęciem specjalistycznego leczenia.

Od końca 2016 r. realizowany jest projekt doposażania LPR w sprzęt, który umożliwia wykonywanie operacji lotniczych w niesprzyjających warunkach atmosferycznych oraz w nocy.

Dotychczas w latach 2014–2020 w ramach projektów dotyczących infrastruktury ratownictwa medycznego zawarto 181 umów o dofinansowanie o łącznej wartości niemal 930 mln zł. Inwestycje mają przyczynić się do poprawy funkcjonowania ratownictwa w Polsce.

  Oprac. Krzysztof Wójcik Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18122