E–ZLA a obowiązki pacjenta

E–ZLA a obowiązki pacjenta
Fot. Pixabay

Od 1 grudnia 2018 roku lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie jedynie w formie elektronicznej. E–ZLA w województwie warmińsko–mazurskim jest coraz popularniejsze. Już ponad 55% wszystkich zaświadczeń lekarskich jest wystawiana w formie elektronicznej.

Już za kilka dni pacjenci nie otrzymają od lekarza zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy w formie papierowej. Jeżeli pracodawca ma założony profil PUE, nie będą musieli również dostarczać zwolnienia do płatnika. Wystarczy grzecznościowy telefon z informacją o niemożności wykonywania pracy. Nie raz zdarzyło się, że bardzo chora osoba musiała iść na pocztę lub do pracodawcy, a czasami nawet prosić osoby z najbliższego otoczenia aby dostarczyły zwolnienie lekarskie. Znikają również sankcje za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego do płatnika. Już nigdy nasz zasiłek nie zostanie obniżony za nieterminowe dostarczenie L–4. Po opuszczeniu gabinetu lekarskiego możemy iść do domu i spokojnie wracać do zdrowia. Zaraz po wystawieniu takiego zaświadczenia płatnik otrzyma informację o czasowej niezdolności do pracy swojego pracownika.

Jedyną formalnością jaką musimy dopełnić jest złożenie wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego z ZUS. W przypadku osób, które są pracownikami jest to druk Z–3, który składa pracodawca. Osoby pobierające zasiłek po ustaniu zatrudnienia muszą dostarczyć druk ZAS–53, a osoby prowadzące działalność gospodarczą – Z–3b (jeżeli jest to wniosek pierwszorazowy) lub ZAS–53 (jeżeli jest to kolejne zwolnienie lekarskie w ciągu).

Pomimo tego, iż pacjent otrzymujący e–ZLA jest zobowiązany do złożenia wniosku o wypłatę zasiłku, jest to ogromne ułatwienie. Taki wniosek możemy złożyć w czasie późniejszym, nie musimy w ciągu 7 dniu dostarczać naszego L–4 do pracodawcy, bo nie ma obniżenia zasiłku za przekroczenie 7 dniowego terminu na dostarczenie.

Print Friendly, PDF & Email