Zdalne nauczanie w SOSW? Decyzję podejmuje dyrektor

Zdalne nauczanie w SOSW? Decyzję podejmuje dyrektor
Fot. Pixabay

W piątek premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że klasy 4-8 szkół podstawowych przechodzą w tryb nauczania zdalnego. W rozporządzeniu ministra edukacji i nauki zapisano jednak kilka wyjątków dotyczących m.in. specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

– Kluczowa zmiana, którą dzisiaj wdrażamy to szkoła podstawowa w klasach od 4 do 8 w trybie zdalnym, żeby zmniejszyć natężenie ruchu w komunikacji publicznej i kontakty społeczne. To bardzo ważne, żeby przerwać łańcuch transmisji – mówił podczas piątkowej konferencji prasowej premier Morawiecki.

Tydzień temu na tryb nauki zdalnej przeszły szkoły ponadpodstawowe i uczelnie.

Opublikowane w piątek wieczorem rozporządzenie ministra edukacji i nauki dokładnie reguluje które placówki przechodzą w tryb nauczania zdalnego.

– Od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych – czytamy w dokumencie.

Ograniczenie to, związane z przejściem na nauczanie zdalne, dotyczy: szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV–VIII oraz szkół podstawowych dla dorosłych; szkół ponadpodstawowych; placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

W treści rozporządzeniu wskazano jednocześnie, że w przypadku szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych lub w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, zajęcia mogą być prowadzone w szkole. Jak wskazał w rozporządzeniu minister edukacji i nauki – o prowadzeniu zajęć w wymienionych placówkach decyduje dyrektor szkoły.

Rozporządzenie uwzględnia także uczniów, którzy nie mogą brać udziału w nauce zdalnej z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizowania tym uczniom zajęć w szkole lub umożliwić im realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Ograniczenia w funkcjonowaniu nie dotyczą placówek szkolnych działających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także internatów.

Print Friendly, PDF & Email