Zapisy na Wyżynną do 30 maja

Zapisy na Wyżynną do 30 maja

  

W przyszłym roku szkolnym w zespole SP 25 w Elblągu powstanie jedna klasa integracyjna. W klasie uczyć się będzie 15-20 dzieci, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych składający  w sekretariacie podanie z prośbą o przyjęcie dziecka muszą dołączyć aktualne wyniki badania z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, opinię z przedszkola, do którego dziecko uczęszcza oraz – jeśli są – to także badania lekarskie.
– Nasza placówka ma już doświadczenie w prowadzeniu klas integracyjnych – mówi dyrektor SP 25 Włodzimierz Mielnicki – już trzeci rok będzie istniała integracyjna klasa gimnazjalna.

Podania do klasy pierwszej należy składać do 30 maja, w sekretariacie Gimnzjum nr 6 przy ulicy Rawskiej. Pod to gimnazjum podlegają klasy gimnazjalne, ale wszystkie zajęcia odbywają się w Szkole nr 25 przy ulicy Wyżynnej. Ta  szkoła jest przystosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo i poruszających się na wózkach inwalidzkich, w ubiegłym roku zainstalowano w niej windę..
  
  ESzC Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 977