Zakończyło się badanie opinii mieszkańców nt. pracy policji. Zobacz wyniki

Zakończyło się badanie opinii mieszkańców nt. pracy policji. Zobacz wyniki

Na początku listopada 60 uczniów klasy mundurowej Zespołu Szkół Technicznych za pomocą ankiet badało opinię mieszkańców miasta na temat pracy elbląskich policjantów. Łącznie badaniu ankietowemu poddano 500 mieszkańców z różnych części miasta. Dziś znamy już wyniki tego badania.

”Ocena pracy policjantów KMP w Elblągu w opinii społeczności lokalnej” taki tytuł nosiła ankieta, którą wypełniali elblążanie. Miasto Elbląg zostało uznane za bezpieczne i spokojne przez 66,19 proc. ankietowanych, co stanowi wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 9,08 punktu procentowego. Negatywnie w tym zakresie wypowiedziało się 17,21 proc. respondentów, co stanowi spadek o 6,65 punktu procentowego.

Bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania czuje się aż 77,87 procent zapytanych. Stanowi to wzrost pozytywnych ocen w stosunku do ubiegłego roku o 5,82 punktu procentowego.

Ankiety rozprowadzali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu (klasa o profilu mundurowym) na wybranym terenie miasta tj. w dzielnicach: Osiedle Zatorze, Śródmieście, Zawada, Na Stoku, Kępa Północna.

Wśród przejawów patologii i zachowań przestępczych, które stanowią największy problem w miejscu zamieszkania respondenci wymienili: agresywnie zachowującą się młodzież (jako potencjalnych sprawców przestępstw), piratów drogowych oraz osoby nietrzeźwe. Mieszkańców również pytano o znajomość dzielnicowego oraz kontakt z nim.

Ponad 68 procent  ankietowanych oceniło pracę elbląskiej policji, jako bardzo dobrą i dobrą, co stanowi wzrost procentowy w stosunku do roku ubiegłego o 21,93 punktu procentowego. Mieszkańcy byli też pytani o to czy często widzą policyjne patrole w miejscu zamieszkania. Pozytywnie na to pytanie odpowiedziało ponad 55 procent badanych. Badanie ankietowe przeprowadzane jest wśród mieszkańców raz w roku.   KMP Elbląg Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 6166