Zakończenie sezonu wrotkarskiego na torze Kalbar

Zakończenie sezonu wrotkarskiego na torze Kalbar

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu informuje, że 28 listopada 2019 r. sezon wrotkarski na torze Kalbar został zakończony. Od tego dnia trwa przerwa techniczna, która jest niezbędna do przygotowania toru do sezonu zimowego. Do momentu uruchomienia toru łyżwiarskiego obiekt pozostanie nieczynny.

Zakończenie sezonu wrotkarskiego na torze łączy się z rozpoczęciem prac przygotowujących obiekt do sezonu zimowego oraz do zmrożenia tafli.

Póki to nie nastąpi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich miłośników łyżew na Kryte Lodowisko im. Heleny Pilejczyk przy ul. Karowej 1.

Z ogólnodostępnych ślizgawek można korzystać we wtorki, czwartki i piątki o godzinach: 18.00 i 19.00, a w soboty i niedziele o: 12.30, 13.30, 14.30, 15.40 i 16.40.

Wyjątek stanowi sobota, 30 listopada, kiedy to na lodowisku rozgrywane będą eliminacje do VI Ogólnopolskiego Turnieju Mini Hokeja Czerkawski Cup. Wówczas ślizgawki nie odbędą się.