Zaczęły się wakacje w Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Elblągu

Zaczęły się wakacje w Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Elblągu

W piątek, 29 czerwca 2007, zakończył się rok szkolny w Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Elblągu.

W OREW rehabilitowane i kształcone są tu dzieci i młodzież ze znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i kalectwami sprzężonymi. Jest to jedyna taka placówka w Elblągu, kierowana przez Beatę Peplińską-Strehlau. W zakończonym roku szkolnym uczęszczało do niej 41 młodych osób.
Goście
Stowarzyszenie przygotowało z okazji zakończenia roku uroczystość, w której wzięli udział przedstawiciele elbląskich władz: Witold Wróblewski – Wiceprezydent Miasta,  Barbara Dyrla  – Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, Maciej Pietrzak – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, radni Marek Gulda i Andrzej Tomczyński, a także goście z Olsztyna – Sebastian Kuźniewski i  Andrzej Jurkian, dyrektor i wicedyrektor Oddziału  PFRON w Olsztynie. Wśród gości było grono sympatyków i przyjaciół, od lat wspierających działalność Stowarzyszenia w miarę swoich możliwości, wśród nich Marlena Szwemińska i Teresa Miłoszewska.
Jak piekarczyk uratował Elbląg
Efekty pracy nauczycieli, rehabilitantów i młodzieży można było podziwiać na wystawionym przez wychowanków OREW przedstawieniu „Jak piekarczyk uratował Elbląg”, które zostało przygotowane w ramach całorocznego programu edukacyjnego pt. „Uczę się w Elblągu”. Małemu Piekarczykowi i Krzyżakom udział w przedstawieniu sprawił widoczną radość. Uśmiechali się też ich opiekunowie.
W programie artystycznym znalazły się jeszcze średniowieczny taniec oraz pokaz walk rycerskich w wykonaniu grupy z Nowego Dworu Gdańskiego. Po rozdaniu dyplomów i prezentów, kadra Ośrodka, rodzice i opiekunowie dzieci oraz goście mogli porozmawiać przy ciastach i grillu.
Biblioteka … barierą
Tematem rozmów kierownictwa Ośrodka z przedstawicielami władz była poprawa warunków lokalowych i likwidacja barier architektonicznych w obiekcie. OREW mieści się w budynku dawnego przedszkola, nieprzystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Dzieci nie chodzące trzeba nosić na rękach, „wózkowiczom” trudno jest skorzystać z toalety. W dodatku po przeniesieniu OREW do budynku przedszkola okazało się, że potrzeby są większe niż przewidywano. Przy 41 podopiecznych w obiekcie tym nie można zapewnić zalecanych standardów. Sytuację poprawiłoby wyprowadzenie z budynku funkcjonującej tam dzielnicowej filii biblioteki miejskiej, dzięki czemu Ośrodek zyskałby około 150 m² powierzchni. Władze miejskie zapewniają, że czynią takie starania, poszukując zastępczego lokalu dla biblioteki, nikt jednak nie wie, kiedy te starania przyniosą efekty.
Półkolonie przy Saperów
W okresie wakacyjnym Ośrodek będzie nieczynny. W miesiącu lipcu dzieci rodziców pracujących znajdą opiekę na półkoloniach w siedzibie PSOUU, ul. Saperów 14d, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Udanych wakacji i satysfakcjonującego powrotu!Życzymy podopiecznym OREW, ich rodzicom i opiekunom, a także  kadrze Ośrodka udanych wakacji, a w przyszłym roku szkolnym lepszych warunków do pracy i nauki w powiększonym obiekcie, wyremontowanym i dostosowanym do potrzeb.

  TB Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1738