Zaburzona polityka

Zaburzona polityka

– Dla części osób, upośledzenie wzroku jest równoznaczne z upośledzeniem psychicznym – stwierdza jeden z niewidomych.  – W naszym mieście dba się tylko o osoby z zaburzeniami psychicznymi – dodaje.

W dawnej siedzibie terenowego koła Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Traugutta 38, otwarto nową filię Środowiskowego Domu Samopomocy – dzienny ośrodek terapeutyczno-zajęciowy dla osób niewidomych i słabowidzących z zaburzeniami psychicznymi. W środowisku osób niewidomych zawrzało…

Bierzemy co dają
Nazwa ośrodka nie przypadła do gustu środowisku niewidomych, część z nich poczuła się dotknięta. Stąd też, jak na razie, słabe ofertą placówki – obecnie z usług ośrodka korzystają 3-4 osoby. Kierownik ŚDS ma jednak nadzieję, że ta sytuacja się zmieni.
– Wiem, że wiele osób zarzuca, że otwarto kolejny dom dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ale to była jedyna możliwość zdobycia środków na wyremontowanie i wyposażenie budynku przy ul. Tragutta – tłumaczy kierownik ŚDS Krystyna Grzybicka.
Urząd Wojewódzki w Olsztynie dysponował środkami przeznaczonymi tylko na osoby z zaburzeniami psychicznymi. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu nie mógł więc starać się o inne środki – alternatywą było utrzymanie status quo.
- W sumie na remont i wyposażenie ośrodka na ten rok otrzymaliśmy 190 tys. zł, a wcześniej przez kilka lat nie można było zdobyć żadnych pieniędzy – podkreśla Krystyna Grzybicka.

Dla kogo, po co?
– Chciałabym, żeby Pan napisał, że z oferty placówki przy ul. Traugutta może korzystać każda osoba posiadająca grupę inwalidzką z powodu utraty wzroku – mówi kierownik ŚDS Krystyna Grzybicka. – To główne kryterium, wiek też nie jest ważny. Zapraszamy również osoby pracujące zawodowo, aby po pracy chociaż na kilka godzin skorzystały z naszej oferty.
Jednym z głównych celów ośrodka jest wsparcie psychiczne osób pozostających w domu, izolujących się z powodu braku tolerancji czy akceptacji. W ośrodku będą prowadzone różne zajęcia terapeutyczne: kinezyterapia (zajęcia ruchowe, poprawiające ogólną sprawność fizyczną, w tym masaże), terapia manualna (zajęcia plastyczne, rękodzieła itp.), muzykoterapia, czytanie książek, dyskusje oraz inne formy rehabilitacji – np. gry, zabawy, wycieczki, spacery.
  – Wszystko będzie uzależnione od zainteresowania podopiecznych – wyjaśnia kierowniczka ŚDS. – Chcemy dostosować ofertę domu do ich zainteresowań i potrzeb.
Na dzień dzisiejszy dom nie jest jeszcze w pełni wyposażony.
– Mamy już zamówiony konkretny sprzęt do rehabilitacji, sprzęt audio-video, ale czekamy na uruchomienie środków z Urzędu Miasta – wyjaśnia Krystyna Grzybicka.
  Również kadra zatrudniona w ośrodku przy Traugutta ma być odpowiednio dobrana do potrzeb. Prowadzone są np. rozmowy w sprawie zatrudnienia specjalisty tyflopedagoga, gdyby zaszła potrzeba pracy z osobami głucho-niewidomymi.
– Chcemy stworzyć środowisko pełne ciepła, z miłą atmosferą, żeby przebywające w nim osoby mogły uzyskać pomoc, ale również pomagały sobie wzajemnie – przekonuje Krystyna Grzybicka.

O odpłatności
Z dniem pierwszego maja br. została wprowadzona odpłatność za uczestnictwo w domach pomocy. Za pobyt w dziennym ośrodku muszą płacić: osoby samotnie gospodarujące, których dochód  przekracza 461 zł  oraz osoby, których dochód przekracza 316 zł na jednego członka rodziny. Opłaty są niewielkie – od 5 zł miesięcznie za rehabilitację, oprócz tego trzeba pokryć koszt posiłków.
Jak informuje kierownik ŚDS istnieje możliwość dowozu osób niewidomych do ośrodka. Po więcej informacji (w tym koszty dowozu) należy zgłosić się do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Winnej 9.

Pomoc w Elblągu
Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Elblągu, oprócz dziennego ośrodka terapeutyczno-zajęciowego dla osób niewidomych i słabowidzących z zaburzeniami psychicznymi, ma cztery inne filie: przy ul. Podgórnej – dzienny ośrodek terapeutyczno-zajęciowy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; Warsztaty Terapii Zajęciowej (WZT) przy ul. Broniewskiego; dzienny ośrodek terapeutyczno-opiekuńczy dla osób z chorobą Alzheimera i Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych intelektualnie niepełnosprawnych przy ul. Pułaskiego oraz dzienny ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób chorych psychicznie przy ul. Winnej.
Ponadto w mieście działają jeszcze WTZ-ty – przy ul. Saperów oraz przy Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid”, do których również uczęszczają osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Czego brakuje?
Brakuje ośrodka dla osób niepełnosprawnych ruchowo, nie ma placówki dla osób z głębokim upośledzeniem. Zabrakło również ośrodka dla osób niewidomych w normie intelektualnej, chociaż Krystyna Grzybicka zapewnia, że każda osoba niewidoma może skorzystać z oferty filii przy ul. Traugutta.

fot. archiwum: grupa niewidomych i słabowidzących pod pomnikiem Pucciniego na wycieczce we Włoszech  RM Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 95