Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych. ZUS odmawia ze względu na zbyt duży dochód

Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych. ZUS odmawia ze względu na zbyt duży dochód

Bardzo duże zainteresowanie świadczeniem dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W województwie warmińsko-mazurskim już ponad 6 tys. osób otrzymuje takie świadczenie.

Wnioski na świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przyjmowane są od 2 września. Do 8 listopada w całym kraju wpłynęło 390 652 wniosków, z czego wydanych decyzji jest już ponad 142 tys. Na Warmii i Mazurach złożono 17 975 wniosków, a oba odziały ZUS wydały 6086 decyzji. Wśród wydanych decyzji są decyzje odmowne i w sumie jest ich 502 (w oddziale w Elblągu 238, natomiast w oddziale w Olsztynie 264 decyzje). Główną przyczyną wydania decyzji nieprzyznających świadczenie, jest przekroczenie progu dochodowego.

O świadczenie uzupełniające mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem przez lekarza orzecznika. Gdy nie ma takiego orzeczenia to ZUS skieruje osobę na badanie lub wyda orzeczenie na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej. O dodatek mogą się też starać emeryci. Osoby, które ukończyły 75 lat dostają co miesiąc z ZUS dodatek pielęgnacyjny. Maksymalna wysokość świadczenia wynosi 500 zł netto. Żeby otrzymać dodatkowe pieniądze, kwota emerytury, renty lub świadczeń finansowanych ze środków publicznych jakie ma osoba wnioskująca o dodatek, nie może łącznie przekroczyć 1600 złotych. Ponowne ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego lub jego wysokości nastąpi w przypadku gdy zmianie ulegną okoliczności dotyczące jego ustalenia.

– Do sporej części składanych wniosków, nasi klienci dołączali niezbędne orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika. W pozostałych przypadkach, lekarze orzecznicy wydawali orzeczenia zaocznie lub przeprowadzali badania – mówi Anna Ilukiewicz, rzecznik ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

Prawa do świadczenia uzupełniającego nie mają osoby tymczasowo aresztowane lub odbywające karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.