X jubileuszowy konkurs „Człowiek Bez Barier”

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji po raz dziesiąty organizuje konkurs „Człowiek Bez Barier”, który stał się nieodłącznym elementem działań promujących zmianę stereotypowego wizerunku ludzi z niepełnosprawnością. Aplikacje do jedynego w Polsce konkursu, do którego mogą być zgłaszane tylko osoby z niepełnosprawnością, przyjmowane są pod adresem Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji do 24 sierpnia 2012 roku.

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji inauguruje jubileuszowy – X konkurs „Człowiek Bez Barier”, promujący osoby z niepełnosprawnością, których zaangażowanie i aktywna postawa społeczna motywują innych do przełamywania barier w życiu codziennym. Konkurs walczy ze stereotypami na temat osób z niepełnosprawnością – patrzeniem na nie przez pryzmat bólu, cierpienia, pomocy i charytatywności. Pokazuje, że osoby z niepełnosprawnością odnoszą spektakularne sukcesy niezależnie od swoich ograniczeń.

– „Tytułem „Człowiek bez barier” nagradzane są osoby, które mimo niepełnosprawności odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach życia zawodowego i społecznego, są uznanymi artystami, sportowcami, liderami społeczności lokalnej, cenionymi specjalistami, znakomitymi organizatorami.
Laureaci konkursu są przedsiębiorczy, biorą los w swoje ręce, stają się dzięki temu wzorami postępowania dla innych, także dla pełnosprawnych” – mówi Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Laureaci konkursu otrzymują nagrodę finansową: 6000 zł brutto – dla honorowego tytułu „Człowiek bez barier”, 1500 zł brutto – dla pozostałych laureatów konkursu. Kandydata do konkursu może zgłosić każda osoba fizyczna lub prawna oraz organizacja posiadająca osobowość prawną.

Kapitule Konkursu przewodniczy prof. Antonina Ostrowska z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Członkami Kapituły są osoby reprezentujące patronów konkursu – Małżonkę Prezydenta RP Panią Annę Komorowską i prof. Irenę Lipowicz – Rzecznika Praw Obywatelskich a także przedstawiciele partnerów konkursu: Jadwiga Czartoryska – Prezes Fundacji Orange, Wojciech Okrzeja – Prezes Fundacji BRE Banku i Wojciech Skiba – Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Piotr Pawłowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.
  Informacja nadesłana Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 8230

Print Friendly, PDF & Email