Wyrównywanie różnic między regionami

Wyrównywanie różnic między regionami
Fot. Adminstrator

Do końca lutego można składać wnioski w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami, którego celem jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu skorzystają osoby niepełnosprawne zamieszkujące regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie.
W ramach programu wyrównywania różnic można ubiegać się o pomoc  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych :
– na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
– na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
– dla pracodawców, w tym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z chronionego i otwartego rynku pracy, na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości,
– na likwidację barier transportowych,
– na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej.

Pomoc może być skierowana do powiatów, gmin, organizacji pozarządowych, fundacji, pracodawców spełniających kryteria uczestnictwa w programie.

Wnioski należy składać do 28 lutego br, w  Biurze Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Elblągu
ul. Kosynierów Gdyńskich 42, tel. (55)239-30-20.

Informacji udzielają także:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (oddz. w Olsztynie)
ul. Kopernika 46a
10-959 Olsztyn
tel. (089) 534-91-51
oraz
Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
ul. 12 Lutego 5a
82-300 Elbląg
tel. (055) 232-69-35

Więcej informacji na:
www.pfron.org.pl  TF Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 242

Print Friendly, PDF & Email