Wyniki konkursów na pomoc społeczną

Wyniki konkursów na pomoc społeczną

Ogłoszono wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 r.

– „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)” – realizację zadania zlecono Kujawsko-Pomorskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziałowi Rejonowemu w Grudziądzu, któremu przyznano dotację w kwocie 3 665 000 zł.

– „Świadczenie usług opiekuńczych w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub stan zdrowia, obejmujących pomoc w zaspokajaniu ich codziennych potrzeb życiowych oraz umożliwienie kontaktu z otoczeniem” – zadanie realizować będzie Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Grudziądzu, który na ten cel otrzyma dotację w wysokości 1 735 000 zł.

– „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)” – realizację zadania zlecono Kujawsko-Pomorskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziałowi Rejonowemu w Grudziądzu, któremu przyznano dotację w kwocie 142 000 zł.

– „Udzielenie pomocy w formie posiłku osobom znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądza” – zadanie wykonywać będzie Caritas Diecezji Toruńskiej – Grudziądzkie Centrum „Caritas” im. Błogosławionej Juty. Na ten cel przekazano 1 173 425 zł.

– „Dystrybucją żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)” zajmować się będą:
Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta – dotacja w wysokości 10 000 zł,
Caritas Diecezji Toruńskiej – Grudziądzkie Centrum „Caritas” im. Błogosławionej Juty – dotacja w wysokości 10 000 zł.

UM Grudziądz