Wymyśl – Zaraź Pomysłem – Działaj!

Wymyśl – Zaraź Pomysłem – Działaj!

Robisz coś po szkole? Masz swoją grupę? Razem tworzycie coś ciekawego? A może masz pomysł na inicjatywę? Daj się pokazać!

Od lipca Fundacja Elbląg realizuje projekt „To jest nasza mała Ojczyzna…”, którego jednym z celów jest wzrost aktywności młodych tego miasta.
– Spotykając się z młodzieżą podczas zajęć w szkole, rozmawiamy o tym w jaki sposób młodzi działają poza lekcjami – mówi Gabriela Zimirowska z Fundacji Elbląg, koordynator projektu. – Okazuje się, że elbląska młodzież potrafi aktywnie spędzać swój czas. Faktem jest też, że większość z nas o tym nie wie.
– Młodym grupom, zwłaszcza tym nieformalnym, brak jest promocji i możliwości pokazania się szerszemu gronu – mówi Kuba Strumiński z Fundacji Elbląg, nieformalny szef inicjatywy telewizyjnej EMIT. – Chcemy to zmienić! Mamy studio telewizyjne, sprzęt i chęć, by pokazywać inicjatywy, które będą impulsem do działania dla innych – dodaje Kuba.

Wychodząc naprzeciw kreatywności młodzieżowych organizacji i grup nieformalnych, Fundacja Elbląg ruszyła z kampanią „+IMPULS – wymyśl, zaraź pomysłem, działaj!”, w ramach której ogłoszone zostały dwa konkursy. Zwycięzcy obu wezmą udział w warsztatach tematycznych (teatr ruchu, muzyka, kalos kagatos itp.) oraz telewizyjnych. W efekcie powstaną także materiały filmowe prezentujące zarówno same grupy, jak i realizowane przez nie inicjatywy.

Konkurs „Inicjatywa + impuls”, to przede wszystkim promocja atrakcyjnych działań młodzieżowych. Punktowane tu będą inicjatywy, w których młodzi wykazują się kreatywnością, a sam pomysł realizacji ma pozytywny wydźwięk.
Konkurs „Kumulacja na +”, to szansa dla pomysłodawców ciekawych form pozyskiwania pieniędzy. Zwycięzcy tej kategorii w wymyślony przez siebie sposób będą zbierali środki na zasilenie Funduszu Młodzieżowego Fundacji Elbląg. Planowo już w przyszłym roku w ramach tego Funduszu organizowane będą konkursy grantowe na rzecz elbląskiej młodzieży.

Szczegóły dotyczące konkursów oraz niezbędne formularze można znaleźć na stronie www.fundacja.elblag.pl. Wnioski należy składać w biurze Fundacji Elbląg, przy ul. Zw. Jaszczurczego 17. Formularze będą przyjmowane do 27 października 2008. Jeszcze do końca tego miesiąca zostanie ogłoszona lista laureatów.

Konkurs „Inicjatywa + impuls” oraz „Kumulacja na +” organizowane są przez Fundację Elbląg w ramach projektu „To jest nasza mała Ojczyzna…”, realizowanego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
  Jolanta Pietrusiewicz Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 2930