Wybory: Razem z Toba pyta o mieszkania wspomagane i asystenta

Wybory: Razem z Toba pyta o mieszkania wspomagane i asystenta

Przed nami przedostatnia część naszego cyklu pytań do kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Elbląga. Tym razem pytamy o mieszkania wspomagane i asystenta osób niepełnosprawnych. Odpowiadają Michał Missan, Jerzy Wilk, Witold Wróblewski.

Jednym z największych problemów osób i rodzin osób niepełnosprawnych jest brak mieszkań wspomaganych, w których osoby niepełnosprawne mogłyby samodzielnie funkcjonować – z odpowiednim do swojego stanu wsparciem. Osoby i ich rodziny są przerażone perspektywą wegetacji w DPS. Dotyczy to też części osób starszych. Jakie widzi Pan możliwości rozwiązania tego problemu?

MICHAŁ MISSAN: To niestety nie jest prosty do rozwiązania problem, bo wyposażenie mieszkań to sprawa osobista, prywatna i indywidualna. Skłaniałbym się za to do budowy osiedli przystosowanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, czy budynków dostosowanych do takich potrzeb. Mam na myśli zorganizowaną w nich dodatkową infrastrukturę, nie tylko ułatwiającą im życie, ale także zawierającą przestrzeń ich aktywizującą. Jest to temat otwarty, do przemyślenia i przedyskutowania ze środowiskiem.

WITOLD WRÓBLEWSKI: Istotnie, mieszkania wspomagane stanowią alternatywną formę opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi, gdyż pozwalają one na zapobiegnięcie umieszczenia w placówce całodobowej opieki oraz umożliwienie dalszego przebywania w środowisku lokalnym. W najbliższej przyszłości zamierzam uruchomić takie mieszkanie, a następnie sukcesywnie w miarę potrzeb, rozrzerzać tę ofertę. Duże wyzwanie widzę jednak w stworzeniu w naszym mieście systemu mieszkalnictwa senioralnego. Są to lokale zaprojektowane z myślą o starszych mieszkańcach, w których liczy się funkcjonalność, bezpieczeństwo i lokalizacja. Takie mieszkania muszą być pozbawione barier architektonicznych oraz zapewniać wsparcie personelu czuwającego nad spokojem i bezpieczeństwem lokatorów.

JERZY WILK: Mieszkania wspomagane, w których prowadzi się normalne życie, oczywiście pod czujnym okiem opiekuna, to model pomocy, który się sprawdza i który pomaga usamodzielnić się dorosłym niepełnosprawnym. Pomaga też starszym samotnym osobom o ograniczonej samodzielności. Optowałbym za adaptacją kilku miejskich lokali na potrzeby mieszkalnictwa wspomaganego ponieważ koszty takich mieszkań nie są duże w porównaniu do kosztów utrzymania osoby niepełnosprawnej lub osób starszych w domu pomocy społecznej. Zapewniając mieszkania wspomagane możemy zapewnić właściwą pomoc potrzebującym i oszczędzić pieniądze w budżecie miasta.

Przez dwa lata w Elblągu realizowany był, cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem, projekt Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Niewystarczające (względem potrzeb i ponoszonych kosztów) środki finansowe przekazywane na ten cel Organizacji, która podjęła się wykonania tego projektu, sprawiło, że projekt nie jest już realizowany. Jak Pana zdaniem powinna być w perspektywie przyszłości realizowana w naszym mieście idea usług asystenckich?

JERZY WILK: Asystent Osoby Niepełnosprawnej to projekt, który pomaga wielu. Ułatwia życie osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom, którzy przecież potrzebują przerwy regeneracyjnej, czasu na załatwienie spraw urzędowych czy po prostu odpoczynku. Jak wspominałem wcześniej, chciałbym aby ten projekt był ponownie realizowany, ponieważ wiem, że nie tylko rodzice, ale też małżonkowie, rodzeństwo czy dzieci dorosłych osób z niepełnosprawnościami, którzy skorzystali już z tej usługi, zobaczyli, że można żyć inaczej.

MICHAŁ MISSAN: Uważam, że to znakomity projekt, trzeba do niego koniecznie wrócić i zrobię to. Nie rozumiem, dlaczego nie zapewniono odpowiednich środków, by utrzymać ten projekt. Powtórzę jeszcze raz – organizacje pozarządowe wyręczają samorząd, który sam powinien zadbać o podobne wsparcie osób niepełnosprawnych. Dlatego środki na to po prostu muszą się znaleźć. Jestem też przekonany, że usługi asystenckie to najlepsze rozwiązanie, jakie można wymyśleć.

WITOLD WRÓBLEWSKI: Zadanie polegające na zapewnieniu usług asystenckich osobom niepełnosprawnych było realizowane przez organizację pozarządową, na moje zlecenie, przez cztery kolejne lata, począwszy od 2014 roku. Widząc potrzebę dalszej realizacji tego zadania również w roku 2018 ogłosiłem otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji tego zadania, przeznaczając na ten cel kwotę 50 tys. zł., Zaznaczam, że wsparcie zadania oznacza jego dofinansowanie, a zatem daje organizacjom pozarządowym możliwość pozyskania na ten cel również środków z innych źródeł, a następnie realizowania zadania w zakresie adekwatnym do posiadanych środków. Niestety, w odpowiedzi na konkurs nie wpłynęła żadna oferta. Wyrażam jednak przekonanie, że ten rodzaj wsparcia osób niepełnosprawnych jest bardzo potrzebny i będzie przedmiotem tworzenia planów na następne lata. Mam też nadzieję, że znajdzie się w Elblągu organizacja, która podejmie się realizacji tego zadania.

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 19026