Współpraca na rzecz ekonomii społecznej – konferencja wojewódzka

Współpraca na rzecz ekonomii społecznej – konferencja wojewódzka

By ekonomia społeczna mogła się rozwijać i przynosić założone efekty potrzebuje partnerów i współdziałania. Tylko dzięki współpracy można stworzyć płaszczyznę sprzyjającą powstawaniu spółdzielni socjalnych czy rozwojowi usług organizacji pozarządowych – usług, które mogą przynosić dochód. Właśnie te kwestie poruszane będą 16 grudnia 2014 na VI już Elbląskiej Konferencji nt. Ekonomii Społecznej.

Konferencja to doroczne wydarzenie o randze wojewódzkiej, a w tym roku nawet międzynarodowej, ponieważ poza przedstawicielami wszystkich ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Warmii i Mazur oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, gościć na niej będą przedstawiciele belgijskich przedsiębiorstw społecznych.

Podczas konferencji poruszone zostaną  m.in. następujące kwestie:

– wsparcie ekonomii społecznej w nowym okresie programowania

– instrumenty finansowe wspierające rozwój przedsiębiorstw społecznych

– przedsiębiorczość społeczna na obszarach wiejskich

– przedsiębiorstwo społeczne jako pracodawca.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są przedstawiciele III sektora, spółdzielni socjalnych, instytucji rynku pracy oraz zainteresowani ekonomią społeczną/spółdzielczością socjalną mieszkańcy Warmii i Mazur.

Konferencja odbędzie się 16 grudnia 2014 w godz. 10.00 – 15.00 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu (ul. Stary Rynek 25). Osoby chcące wziąć w niej udział proszone są o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego do 10 grudnia 2014 na adres r.narnicki@eswip.pl, lub faksem: 55 235 33 88.

Informacje na temat konferencji udzielane są w Infopunkcie OWIES: 55 235 33 88, r.narnicki@eswip.pl

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „OWIES – Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Rafał Narnicki Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 11939