Wspólnie o dobro ucznia – cykl konferencji w komendzie

Wspólnie o dobro ucznia – cykl konferencji w komendzie
Fot. Adminstrator

Wczoraj 29 września, w świetlicy Komendy Miejskiej Policji przy ul. 1000-lecia rozpoczął się czterodniowy cykl spotkań, pt. „Ukierunkowanie i podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przestępczości na terenie placówek oświatowych oraz zapobieganiu przemocy i agresji wśród młodzieży”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych, policjanci, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele władz miasta, MONAR oraz KARAN.

Zjawiska związane z przestępczością nieletnich wymagają zdecydowanie w większym zakresie uwzględnienia działań profilaktycznych w programowaniu całokształtu zadań policyjnych, jak i szerszego zainteresowania ze strony podmiotów poza policyjnych odpowiedzialnych za opiekę, wychowanie i ochronę przed demoralizacją i przestępczością. Wejście na drogę przestępczą nie ma na ogół charakteru przypadkowego, dlatego też ważną sprawą jest zapobieganie demoralizacji dzieci i młodzieży poprzez podejmowanie działań w początkowej fazie powstania tego zjawiska, gdy pojawiają się pierwsze objawy agresji i przemocy – pierwsze niepowodzenia szkolne oraz widoczne trudności wychowawcze. Efektywność oddziaływania na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją i niedostosowaniem społecznym zależy od dostatecznie wczesnych i intensywnych oraz właściwie ukierunkowanych działań zapobiegawczych. Sprostać temu zadaniu może jedynie spójny, zarówno w sensie organizacyjnym, jak i metodycznym, system zapobiegania.

Dlatego też policjanci dokładają wszelkich starań, aby w naszym mieście żyło się spokojniej, a każdy uczeń idący do szkoły czuł się bezpiecznie.

Szef elbląskich policjantów mł. insp. Marek Osik podkreślił wagę współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zapewnił o cykliczności tego typu akcji. Na spotkaniu mówiono między innymi o procedurach postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia demoralizacją dzieci i młodzieży, przestępczości narkotykowej oraz zagrożeniom, jakie niesie Internet, natomiast psycholog policyjny analizował syndrom agresji w szkolnej fazie rozwoju młodego człowieka.

  Oprac. AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 2830

Print Friendly, PDF & Email