Wsparcie dla NGO

Wsparcie dla NGO
Fot. mat. prasowe

12 maja wystartował Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych Narodowego Instytutu Wolności w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19. Jest to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa.

Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów. Środki finansowe można przeznaczyć na:

Działania wspierające (Priorytet 1):

  • Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych – Przykłady Priorytet 1;

Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):

  • Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię (nie dotyczy zadań publicznych/projektów realizowanych ramach Programów: PROO, FIO, ROHiS, Korpus Solidarności);
  • Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
  • Zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;
  • Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Przykłady Priorytet 2

Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 – 40 tys. zł.

Celem Programu jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy. Dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Budżet Programu to 10 milionów złotych.

Nabór wniosków jest prowadzony od 12 maja 2020 r., od godz. 12:00. Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ. W zakładce „Najważniejsze informacje” znajdują się infografiki z przykładami działań, które można i których nie można sfinansować w ramach Programu. Wszystkie najważniejsze informacje można znaleźć również w treści Programu, Ogłoszeniu o naborze i Wytycznych. W przypadku pytań lub wątpliwości można kontaktować się pod adresem covid@niw.gov.pl.

Natalia Przytarska / torun.pl
Źródło: torun.pl
Fot. mat. prasowe
Print Friendly, PDF & Email