Wrocław: Szkoła rodzenia dla kobiet z niepełnosprawnością

Wrocław: Szkoła rodzenia dla kobiet z niepełnosprawnością
Fot. pixabay.com

We Wrocławiu powstanie szkoła rodzenia dla kobiet z niepełnosprawnościami. Pierwsze zajęcia odbędą się już w kwietniu. Placówka będzie prowadziła specjalne zajęcia edukacyjne oraz udzielała porad zdrowotnych. Jednak to nie wszystko, na co mogą liczyć kobiety, które zdecydują się na macierzyństwo mimo niepełnosprawności.

We Wrocławskiej szkole rodzenia dla osób z niepełnosprawnością będą prowadzone warsztaty o rodzicielstwie, czyli zajęcia edukacyjne dla kobiet, które dopiero planują macierzyństwo. Uczestniczki będą mogły liczyć na porady zdrowotne, będzie również działała szkoła rodzenia dla kobiet, które są w ciąży. Jest to projekt pilotażowy, który ma na celu określenie potrzeb i ma pozwolić na rozwój projektu, aby w następnych latach był jak najlepiej dostosowany do uczestniczek.

Realizacją projektu zajmie się Fundacja „Potrafię Pomóc”, która wygrała zorganizowany przez gminę Wrocław konkurs.

Kto może zgłosić się do szkoły rodzenia dla osób z niepełnosprawnościami?
Do szkoły będą mogły zgłosić się kobiety z niepełnosprawnościami, które planują macierzyństwo, oraz ich osoby towarzyszące (opiekunowie, małżonkowie, partnerzy). Przewidywana liczba uczestników to około 30 kobiet oraz 10-30 osób towarzyszących.

Do Wrocławskiej Szkoły Rodzenia (WSR) i na Warsztaty Edukacji o Rodzicielstwie (WEoR) będą przyjmowane kobiety z niepełnosprawnością sensoryczną:

 • niesłyszące i słabosłyszące,
 • niewidome i słabowidzące.

Z niepełnosprawnością fizyczną:

 • uszkodzonym narządem ruchu,
 • z przewlekłymi schorzeniami narządów wewnętrznych.
 • Z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego.

Kadra i zajęcia

Kadrę dydaktyczną stanowić będą specjaliści: położne, lekarz ginekolog/położnik, psycholog, fizjoterapeuta/rehabilitant. Dla potrzeb ciężarnych głuchych i niedosłyszących zatrudniony będzie tłumacz języka migowego.

Do realizacji zajęć planowano zatrudnienie spesjalistów o następujących kwalifikacjach:

 • położna, wieloletni koordynator programów zdrowotnych skierowanych do kobiet ciężarnych i rodziców, autorka standardów edukacji przedporodowej;
 • położna, z doświadczeniem w zakresie opieki nad noworodkiem – prowadzenie zajęć teoretycznych i ćwiczeń umiejętności;
 • położna, z doświadczeniem w zakresie przygotowania kobiet do karmienia piersią, rozwiązywania problemów laktacyjnych, z certyfikatem kursu specjalistycznego Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji lub/i kursem Międzynarodowego Konsultanta Laktacyjnego – prowadzenie zajęć teoretycznych i ćwiczeń umiejętności;
 • lek. ginekolog położnik, prowadzący zajęcia teoretyczne z zakresu położnictwa;
 • fizjoterapeuta/rehabilitant – prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i relaksacyjnych;
 • psycholog, odpowiedzialny za prowadzenie ćwiczeń i warsztatów z zakresu nawiązania kontaktu z nienarodzonym dzieckiem, przygotowania psychicznego do porodu, do podjęcia zadań rodzicielskich;
 • edukator seksualny – w miarę potrzeb, w przypadku edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W programie kształcenia znajdą się następujące m.in. takie zagadnienia, jak:

 • opieka nad przyszłą mamą
 • poród
 • połóg
 • noworodek
 • zajęcia gimnastyczne i relaksacyjne

Warsztaty Edukacji o Rodzicielstwie będą obejmowały:

 • Czym jest rodzicielstwo w kontekście niepełnosprawności?
 • Jak przełamywać bariery mentalne w podejmowaniu decyzji o rodzicielstwie?

Zajęcia psychologiczne

Program będzie dostosowany indywidualnie do każdej uczestniczki. Planuje się w ramach prowadzenia edukacji zdrowotnej zapoznanie uczestników zajęć z oddziałami położniczymi wrocławskich szpitali zgodnie z preferencjami kobiet.

Nabór uczestniczek będzie prowadzony na bieżąco do grudnia 2020 r. Program i liczba godzin będą dostosowane do potrzeb kobiet (przeciętnie 15 godzin). Plan zajęć obejmuje zajęcia teoretyczne z ćwiczeniami umiejętności, zajęcia gimnastyczne i relaksacyjne zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Warsztaty będą odbywały się 1-2 razy w tygodniu po 60 min.

Uczestniczki, które pomimo barier fizycznych oraz mentalnych, planują lub zdecydują się na własne potomstwo, pod fachowym okiem specjalistów uzyskają niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną o przebiegu ciąży, samym porodzie. Dowiedzą się, jaki poród będzie najbardziej bezpieczny dla rodzącej i jej dziecka oraz jak prawidłowo opiekować się niemowlęciem. Zajęcia prowadzone w szkole będą bezpłatne.

Szkoła rodzenia dla kobiet niepełnosprawnych będzie znajdowała się przy ul. Horbaczewskiego 24. W tym samym budynku, co prowadzony przez Fundację „Potrafię Pomóc” ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny dla Wyjątkowych Dzieci z Przedszkolnym Punktem Terapeutycznym oraz pierwsze we Wrocławiu Mieszkanie Opieki Wytchnieniowej.

Źródło: UM Wrocław
Print Friendly, PDF & Email