Wieczór z Paszportem

Wieczór z Paszportem

10 kwietnia br. odbędzie się kolejny Wieczór z Paszportem. Wobec czego, zwracam się z prośbą u umieszczenie w aktualnościach na stronie internetowej Urzędu informacji, która przypomni klientom Urzędu o możliwości skorzystania z usług Oddziału Paszportów w godzinach wieczornych 10 kwietnia 2019 r.

Poniżej przedkładam treść informacji, która powinna znaleźć się na stronie. „Przypominamy, że w środę 10 kwietnia 2019 r. odbędzie się kolejny Wieczór z Paszportem Klientów Oddziału Paszportów obsługiwać będziemy w Olsztynie (Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie przy ul. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9), w Elblągu (Delegatura Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1/3) oraz w Giżycku (Urząd Miasta Al. 1 Maja 14) w godzinach 740 – 2000.

Opłatę paszportową w Giżycku i Elblągu można dokonać bezpośrednio na stanowisku przyjmowania przy pomocy karty płatniczej natomiast w Olsztynie w kasie Urzędu gotówką lub kartą płatniczą. Ponadto opłaty paszportowej można również dokonać kartą płatniczą bezpośrednio
na stanowiskach przyjmowania wniosków paszportowych w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Kolejny Wieczór z Paszportem w 2019 roku odbędzie się 8 maja 2019 r.