Więcej testów dla medyków

Więcej testów dla medyków
Fot. Adminstrator

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje projekt, w ramach którego możliwe jest przeprowadzenia testów na koronawirusa wśród pracowników publicznych podmiotów leczniczych z województwa.

Testy na koronawirusa są nadal podstawowym narzędziem stosowanym podczas walki z chorobą COVID-19. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje szerokie wykonywanie testów w celu wczesnego diagnozowania wirusa i szybkiej izolacji osób zarażonych, a przez to ograniczenie kręgu osób, które przenoszą wirusa dalej. Jest to szczególnie ważne w przypadku personelu medycznego oraz innych pracowników podmiotów leczniczych.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje projekt pt. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych”, w ramach którego przewidziano m.in. przeprowadzanie testów laboratoryjnych pracownikom podmiotów leczniczych funkcjonujących w publicznym systemie ochrony zdrowia i działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wyłonione zostały dwa laboratoria, które będą wykonywały testy w ramach projektu. Badania te będą przeprowadzane na wniosek podmiotów leczniczych z województwa. Zainteresowane placówki mogą zgłaszać zapotrzebowanie na realizację testów z wykorzystaniem załączonego formularza internetowego (formularz Word, formularz PDF).

Szczegóły, kto i w jaki sposób może wziąć udział w projekcie wojewódzkim, znajdują się w Strategii działania w zakresie wykonywania testów w diagnostyce Covid-19 (poza systemem NFZ) w województwie kujawsko-pomorskim dla pracowników podmiotów leczniczych.

Małgorzata Litwin
Źródło: toruń.pl
Fot. pixabay.com
Print Friendly, PDF & Email