Więcej niepełnosprawnych pracuje na Poczcie

Więcej niepełnosprawnych pracuje na Poczcie
Fot. Adminstrator

W Poczcie Polskiej pracuje aktualnie ponad 1750 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dynamika zatrudnienia takich pracowników wynosi 20 proc. rok do roku. Najwięcej osób z orzeczeniami o niepełnosprawności pracuje w placówkach pocztowych.

Poczta Polska jest atrakcyjnym pracodawcą dla osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza poza dużymi miastami.

– Łamiemy stereotypy związane z oporem przed zatrudnieniem pracowników z niepełnosprawnościami. Zadania na stanowisku pracy można zorganizować tak, aby te ograniczenia respektować. Zazwyczaj nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami, o których też myślą pracodawcy w kontekście zatrudniania osób niepełnosprawnych – mówi Agnieszka Grzegorczyk, szef HR w Poczcie Polskiej.

Najwięcej osób z orzeczeniami o niepełnosprawności pracuje w województwach lubuskim, pomorskim i świętokrzyskim. Niepełnosprawni stanowią tutaj odpowiednio ok. 4,4%, 3,6% i 3,1% ogółu pracowników zatrudnionych w danym regionie. Najmniej pracowników z niepełnosprawnościami – po ok. 1,4% wszystkich zatrudnionych w danym województwie – pracuje aktualnie w województwie małopolskim i zachodniopomorskim.

W Poczcie Polskiej – spośród ogółu pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, prawie 28% osób to listonosze, 25% – osoby pracujące na stanowisku obsługi klienta, 18% – osoby zajmujące się obsługą zaplecza urzędów pocztowych oraz opracowywaniem przesyłek i ładunków w sortowniach pocztowych.

– Kolejny stereotyp dotyczy pozyskiwania i ujawniania orzeczeń. Pracodawcy podejmują różnorodne działania, aby zachęcić pracowników do składania orzeczeń o niepełnosprawności, nie tylko ze względu na wymagania stawiane przez PFRON. My budujemy zaufanie do pracodawcy dotyczące stabilności zatrudnienia oraz respektowania wszystkich praw jakie mają osoby z orzeczeniami – mówi Agnieszka Grzegorczyk.

Poczta Polska chce dalej systematycznie zwiększać zatrudnienie osób niepełnosprawnych, również pod kątem równomiernego ich rozmieszczenia w różnych naszych jednostkach i na terenie kraju. Chodzi o uniknięcie sytuacji, że są miejsca w których jest mniej proporcjonalnie osób niepełnosprawnych wśród pracowników.

Specyfika funkcjonowania Poczty Polskiej czyli np. placówki pocztowe na terenie całej Polski umożliwia znalezienie zatrudnienia w każdym regionie, zazwyczaj blisko domu i w godzinach pracy umożliwiających korzystanie przez pracownika z orzeczeniem z rehabilitacji i innych zabiegów medycznych usprawniających zdrowie.

W lipcu 2018 roku Poczta Polska przyjęła „Politykę zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością”, która opiera się na kilku założeniach. Chodzi m.in. o to, by w procesie rekrutacji, oprócz wymiaru ekonomicznego, brać pod uwagę czynniki społeczne i środowiskowe.

Justyna Siwek
rzecznik prasowy
Print Friendly, PDF & Email