Widzieć rzeczy takimi, jakimi są. Wykład buddyjskiego nauczyciela

Widzieć rzeczy takimi, jakimi są. Wykład buddyjskiego nauczyciela

Buddyjski Ośrodek Medytacyjny Diamentowej Drogi, linii Karma Kagyu w Elblągu zaprasza na wykład nauczyciela buddyjskiego Karola Ślęczka zatytułowany: „Buddyzm – nieustraszoność, radość, współczucie”, który odbędzie się w piątek 9 października o godzinie 19:00 w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”.

Próbując zdefiniować, czym są nauki Buddy, zacytujmy 17 Karmapę Trinley Thaje Dordże: „Buddyzm jest po prostu metodą. Nie opiera się na tym, co ktoś powiedział lub na wierze; opiera się na faktach. Próbując przy użyciu tej metody dotrzeć do prawdy, posługujemy się nie tylko dharmą(naukami Buddy). Korzystamy również z innych źródeł, z wszystkich nauk dawanych nam przez ten świat, nie przywiązując się do żadnej z nich”.

Metoda pracy nad własnym umysłem i postrzeganiem świata takim, jakim on jest- a nie przez pryzmat własnych oczekiwań lub lęków – ma jak najbardziej charakter eksperymentalny. Jej podstawą są właściwe wskazówki do praktyki, otrzymywane przez wiele lat; buduje ona na nieustannym sprawdzaniu czy rzeczy faktycznie takie właśnie są (w naszym umyśle i w obserwowanym świecie).

Widzieć rzeczy takimi, jakimi są- to pragnienie, które łączy naukę i buddyzm. Nauka wyjaśnia „jak” i ułatwia ludziom praktyczne życie. Buddyzm mówi „dlaczego” i sprawia, że stają się szczęśliwi.
  Oprac. AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 4275