Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu

Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu

To tytuł projektu, który realizować będzie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Elblągu. W ramach projektu oferowana jest pomoc wielospecjalistycznego zespołu konsultacyjno – diagnostycznego, indywidualne zajęcia psychologiczne, logopedyczne i pedagogiczne.

Zajęcia odbywać się będą w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Elblągu, przy ul. Szarych Szeregów 32. OREW jest niepubliczną placówką oświatową, w swojej codziennej działalności zajmuje się pracą terapeutyczną na rzecz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinami.

Pomocą oferowaną w ramach programu mogą być objęte:
– dzieci niepełnosprawne w wieku 0-7 lat, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni,
– dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które w trakcie realizacji zadania w danym roku kalendarzowym ukończyły 7 lat oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni, zwani dalej beneficjentami.
– dzieci muszą posiadać ponadto orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 55 232-38-16 lub 508 394 904.  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 8441