Ważne informacje dla sprzedawców kwiatów i zniczy

Ważne informacje dla sprzedawców kwiatów i zniczy
Fot. pixabay.com

W związku z decyzją rządu o zamknięciu cmentarzy w dniach od 31 października do 02 listopada br. Urząd Miasta informuje, że decyzją Prezydenta Miasta osoby zajmujące się w handlem kwiatami i zniczami w okolicy elbląskich nekropolii mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów z tytułu dzierżawy stanowisk lub przedłużenie terminu sprzedaży w ramach poniesionej opłaty.

Osoby, które otrzymały decyzję o zajęciu pasa drogowego przy cmentarzu Agrykola, w celu zmiany decyzji administracyjnej muszą zwrócić się do Departamentu Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego. Na tej podstawie nastąpi zwrot lub odstąpienie od pobrania opłat.

Osoby, które dzierżawią stoiska przy cmentarzu Dębica muszą natomiast wystąpić do Zarządu Zieleni Miejskiej, który administruje terenami wokół cmentarza.

Print Friendly, PDF & Email