Warszawski Szpital dla Dzieci ma 150 lat

Warszawski Szpital dla Dzieci ma 150 lat

Szpital powstał w 1869r. przy ul. Solnej pod nazwą „Zakład prywatny leczniczy dla dzieci dr. Sikorskiego”. Obecnie Warszawski Szpital dla Dzieci mieści się w samym centrum Warszawy przy ul. Kopernika i jest pierwszym szpitalem dziecięcym, jaki powstał na ziemiach polskich.

Ideą działalności szpitala było niesienie pomocy najuboższej ludności Warszawy. Przyjmowano tu chore dzieci od 1. do 10. roku życia, bez względu na status społeczny i wyznanie rodziców. Początkowo szpital posiadał oddziały dla chorych na odrę, ospę i płonicę, oddział okulistyczny i salę operacyjną.

Wiek XIX

Utrzymanie pracy szpitala było możliwe tylko dzięki hojności ofiarodawców. Dzięki ich pomocy finansowej rozpoczęto budowę nowego szpitala, już pod nazwą Warszawski Szpital dla Dzieci, przy ul. Aleksandrii (w 1907 r. zmienionej na ul. Kopernika).

W listopadzie 1875 roku rozpoczęto przyjmowanie małych pacjentów. W momencie otwarcia w szpitalu znajdowało się 79 łóżek. W 1884 roku wybudowano oddzielny pawilon chorób zakaźnych, w którym znajdowało się 20 łóżek, 2 separatki i sala operacyjna. W 1887 roku było już 129 łóżek na 7 oddziałach. Kolejne lata to okres I wojny światowej i wielkiego kryzysu, który też nie ominął szpitala.

Lata 30. i wojna

Dopiero w 1933 roku szpital uzyskał nowe podstawy finansowe, wtedy też powstał oddział niemowlęcy, w którym przyjmowano dzieci poniżej 2. roku życia, uruchomiono kuchnię mleczną, zmodernizowano laboratorium, pierwszy raz pojawiły się karty chorych dzieci. W tym samym roku zaczęto używać aparatu rentgenowskiego, a baza łóżkowa została poszerzona do 200 łóżek.

Niestety dalsze innowacje nie zostały wprowadzone z powodu wybuchu II wojny światowej. W czasie trwania powstania warszawskiego szpital przejął rolę szpitala powstańczego. W tym okresie budynki szpitalne uległy znacznym zniszczeniom, ale już po wojnie – 20 listopada 1945 roku – szpital wznowił działalność jako Szpital Dziecięcy nr 1 w Warszawie. W szpitalu, jako pierwszy, rozpoczął działalność oddział chirurgiczny, stopniowo uruchamiano kolejne oddziały.

II połowa XX wieku

W latach 70. przebudowano sale chorych i zaplecze sanitarne, przeprowadzono modernizację sal operacyjnych i wymianę sprzętu chirurgicznego zgodnie z nowymi wymogami leczenia, zlikwidowano stare zabytkowe piece kaflowe. Szpital przeżywał okres największego rozkwitu. Działał oddział chirurgiczny, niemowlęcy, pediatryczny, nefrologiczny, laryngologiczny i liczne poradnie. W szpitalu prowadzono również działalność naukowo – dydaktyczną. W oddziale pediatrycznym odbywały się zajęcia ze studentami III roku Akademii Medycznej oraz egzaminy specjalizacyjne. W oddziale chirurgicznym prowadzono szkolenia dla pediatrów, chirurgów ogólnych i ortopedów na I i II stopień specjalizacji. Publikowano liczne prace naukowe.

W 1995 roku przeprowadzono generalny remont na Oddziale Chirurgii, zaś w następnych latach na oddziałach Niemowlęcym i Obserwacyjno-Wewnętrznym. Spowodowało to dużą poprawę warunków sanitarnych w szpitalu. Niestety w 1998 roku sytuacja szpitala uległa pogorszeniu wskutek włączenia go w struktury powiatu warszawskiego. Podjęto wtedy działania dążące do zamknięcia placówki.

Wiek XXI

Po zmianie zarządu w 2000 roku szpital dostał nową szansę. Mimo niskich finansów zmieniono profil medyczny szpitala, otwarto poradnie specjalistyczne i nowe oddziały. Obecnie w Szpitalu znajdują się: Izba przyjęć oraz Oddziały Pediatryczny, Chirurgii i Ortopedii, Ośrodek Dziennej Rehabilitacji, Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Narządu Ruchu. W Szpitalu znajduje się również Przychodnia Przyszpitalna, a w niej Poradnie: Alergologiczna, Chirurgii Ogólnej, Chirurgiczno-Ortopedyczna, Chirurgii Plastycznej dla Dziewcząt, Endokrynologiczna, Ginekologiczna dla Dziewcząt, Kardiologiczna, Nefrologiczna, Neurologiczna, Neonatologiczna, Otolaryngologiczna, Szczepień dla Dzieci z grup wysokiego ryzyka, Urologiczna, Wad Postawy. Znajduje się również Zakład Elektrofizjologii, Pracownia badań urodynamicznych i Pracownia Diagnostyki Obrazowej.

Dzień dzisiejszy

Obecnie szpital jest rozbudowywany (powstał całkowicie nowy pawilon C) i modernizowany. W 2016 roku rozpoczęto remont i modernizację głównej części szpitala oraz skrzydła od strony Polskiej Akademii Nauk. Prace zakończono w 2017 roku. W tym samym roku oddano do użytku wyremontowaną część szpitala. W 2018 roku rozpoczęto remont i modernizację drugiego skrzydła szpitala. Na początku tego roku oddano go do użytku.

25 października 2019r. szpital obchodził 150-lecie swojej działalności. Z tej okazji pracownicy szpitala otrzymali wyróżnienia Prezydenta m.st. Warszawy pn. „Za zasługi dla ochrony zdrowia w m.st. Warszawie”. Do wyróżnienia został wytypowany również sam szpital.

Magdalena Łań
Fot. i źródło: um.warszawa.pl