Warszawa wspiera seniorów i osoby z niepełnosprawnościami

Warszawa wspiera seniorów i osoby z niepełnosprawnościami
Fot. Pixabay

W okresie od 1 grudnia 2018 r. do 16 czerwca 2020 r., miejskie urzędy zatrudniły 73 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym oraz znacznym. Warszawa wspiera też seniorów i osoby niepełnosprawne na innych polach.

Dostępność infrastruktury

W Warszawie jest w sumie 4 213 przystanków komunikacji miejskiej. 87 proc. z nich (3 285) to przystanki dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, 8 proc. to przystanki częściowo dostępne – oznacza to, że osoby starsze lub z niepełnosprawnościami mogą potrzebować pomocy w skorzystaniu z nich. Zaledwie 5 proc. przystanków to przystanki niedostępne. Dwa ostatnie odsetki – jak zaznacza UM – co roku spadają.

Jedną z najważniejszych z punktu widzenia inwestycji jest przebudowa al. Jana Pawła II oraz ronda Czterdziestolatka. W tym miejscu znajduje się największy węzeł komunikacyjny (Dworzec Centralny), który do tej pory był dla osób starszych i z niepełnosprawnościami barierą nie do pokonania. Warszawski ratusz zapewnia, że za kilka miesięcy wszyscy mieszkańcy będą mogli korzystać z bezpiecznych i wygodnych przejść naziemnych i nowych chodników.

– Warszawa stale inwestuje w poprawę dostępności poprzez drobne remonty (chodniki, przystanki, płyty ostrzegawcze i prowadzące) oraz podczas generalnych remontów stołecznych ulic. Al. Jana Pawła II i rondo Czterdziestolatka to tylko jeden z przykładów naszych działań na przestrzeni ostatnich lat – czytamy na stronie miasta.

Warszawscy seniorzy

Od wielu lat Warszawa prowadzi działania edukacyjne i zdrowotne dla seniorów.

–  Organizujemy całodniową imprezę rekreacyjną Warszawska Olimpiada Seniorów, w 2019 roku obyły się Warszawskie Dni Seniora – podczas tego dziesięciodniowego wydarzenia zorganizowano ponad 450 wydarzeń, w których wzięło udział ponad 30 tys. mieszkańców. Organizujemy również całodniową imprezę rekreacyjną Warszawska Olimpiada Seniorów – zaznacza UM Warszawa.

Wśród zadań realizowanych przez miasto na rzecz seniorów Warszawa organizuje także bezpłatne szczepienia dla tej grupy. Program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla osób 65+ ruszył we wrześniu 2019 r. Szczepienia są dostępne także dla pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego oraz podopiecznych noclegowni i schronisk. W 2019 r. z programu skorzystało blisko 50 tys. seniorów.

W stolicy działają także Uniwersytety Trzeciego Wieku. Miasto dofinansowuje działalność 21 placówek dydaktycznych.

Warszawiacy powyżej 75. roku życia mogą korzystać z fachowej, opłaconej przez miasto pomocy w drobnych naprawach. W 2019 roku udzielono 1 671 usług 771 seniorom. Kwota przeznaczona na pomoc w formie usług „złotej rączki” w 2020 roku to ponad 430 tys. zł.

W mieście powstanie Nowe Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. – Podjęliśmy decyzję o sfinansowaniu budowy kolejnych dwóch centrów – na Białołęce i Ochocie. W styczniu 2020 r. w CAM „Nowolipie” rozpoczęło działalność Senioralne Biuro Karier. Jego działania koncentrują się na pomocy osobom starszym, zainteresowanym powrotem na rynek pracy, w tym również udzieleniem pomocy w poszukiwaniu ofert pracy – wylicza ratusz.

– Rozwijamy opiekę długoterminową – rozbudowujemy Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (SCOL). Powiększymy też Dom Pomocy Społecznej przy ul. Elekcyjnej i zapewnimy dodatkowe łóżka opieki długoterminowej w Centrum Alzheimera przy ul. Wilanowskiej. Ponadto część łóżek w SCOL będzie dostępna dla podopiecznych rodzin chcących skorzystać z miejskiego „urlopu wytchnieniowego” – napisano na stronie UM.

– Dwa dzienne domy opieki medycznej powstały na Białołęce i w Wawrze. Placówki specjalizują się w opiece długoterminowej i udzielają całodobowych świadczeń zdrowotnych, prowadzą też edukację zdrowotną dla seniorów i ich rodzin – wskazuje UM.

 Akademia Liderów 60+ to projekt wspierania rozwoju kompetencji lidera, w ramach którego seniorzy pod opieką trenerów uczą się jak przygotować i przeprowadzić własny projekt społeczny.

W stolicy realizowany jest też konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Jego ideą jest promowanie miejsc, w których seniorzy czują się dobrze i mogą skorzystać z ciekawej oferty zajęć lub wydarzeń dedykowanych osobom starszym.

Działa też miejska strona internetowa przygotowana z myślą o seniorach: senioralna.um.warszawa.pl to miejsce gdzie miasto gromadzi i udostępnia aktualne informacje nt. działań i usług dla seniorów.

Warszawa zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami

Warszawa we współpracy z Urzędem Pracy organizuje staże dla osób z niepełnosprawnościami, które mają na celu umożliwienie zdobycia absolwentom szkół średnich i wyższych doświadczenia zawodowego, pozwalającego w dalszej perspektywie na decyzję o podjęciu pracy w Urzędzie m.st. Warszawy.

Wydział Ochrony pracy systematycznie przeprowadza kontrole w zakresie dostosowania budynków, pomieszczeń i stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością w celu umożliwienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania tych osób w środowisku pracy.

Warszawa posiada również rozbudowany system elektronicznej rekrutacji. W systemie znajdują się informacje o działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym o przysługującym im pierwszeństwie w zatrudnieniu.

– Pracujemy również nad katalogiem świadczeń opracowanym w oparciu o kryteria socjalne oraz potrzeby naszych pracowników – czytamy na stronie internetowej miasta. – Aktualnie zatrudniamy ponad 260 osób z niepełnosprawnościami. W 2020 roku oraz w przyszłych latach planujemy kontynuację i wzmocnienie działań związanych z organizacją staży i praktyk dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Warszawa pozyskała także środki na realizacje zadania pt. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowane jest objęcie wsparciem 220 osób w ramach 66 000 godzin wsparcia. Na ten cel zaplanowane jest ok. 2 mln zł ze środków Funduszu oraz ok. 84 tys. zł ze środków miejskich.

Oprac. Red.
Źródło: UM Warszawa
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email