Warmińsko-mazurskie: Ważą się losy funduszy unijnych dla regionu. TRANSMISJA

Warmińsko-mazurskie: Ważą się losy funduszy unijnych dla regionu. TRANSMISJA
Fot. pixabay.com

Rozpoczęły się  konsultacje w sprawie Umowy Partnerstwa, dokumentu związanego z funduszami europejskimi na lata 2021-2027. Dzisiaj 5 lutego 2021 roku spotkanie online odbędzie się w województwie warmińsko-mazurskim.

Umowa Partnerstwa określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie jest przewidziane 72,2 mld euro oraz środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji o wartości 3,8 miliarda euro. Łącznie to około 76 miliardów euro.

60 proc. z tej puli zasili programy krajowe, pozostała część zostanie rozdysponowana w poszczególnych regionach (28,4 mld euro). Według wstępnej propozycji województwo warmińsko-mazurskie może liczyć na 1,228 mld euro. 

– W perspektywie unijnej na lata 2014-2020 otrzymaliśmy 1,72 mld euro – tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. –  Bardzo niepokoi nas niższa kwota dla Warmii i Mazur i jako zarząd województwa nie zgadzamy się z tym podziałem. Będziemy zabiegali o zwiększenie tej puli pieniędzy, bo to znacznie przyspieszy rozwój naszego regionu.

Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności można przeznaczyć na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację czy sprawy społeczne.

Po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów dokument zostanie przekazany KE, a następnie rozpoczną się formalne negocjacje.

Dzisiejsze spotkanie online, które organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,  rozpocznie się o godz. 11.

W konsultacjach wezmą udział m.in. marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Obejrzyj konsultacje na żywo: 

Print Friendly, PDF & Email