Warmińsko-mazurskie: Samorząd województwa wspiera biblioteki

Warmińsko-mazurskie: Samorząd województwa wspiera biblioteki
Fot. Pixabay

Ponad 2 mln zł z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego wesprze działalność w 2021 roku powiatowych bibliotek pedagogicznych oraz Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim.

Pieniądze trafią do powiatów iławskiego, bartoszyckiego, działdowskiego, nowomiejskiego, olsztyńskiego, ełckiego, ostródzkiego, oleckiego, mrągowskiego, gołdapskiego, piskiego i giżyckiego oraz do gminy Lidzbark Warmiński.

– Co roku przekazujemy z budżetu województwa, w formie dotacji celowej, ok. 2 mln zł na dofinansowanie prowadzenia powiatowych bibliotek pedagogicznych – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Pieniądze są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością placówek. Dofinansowanie otrzymają, również jak co roku, wojewódzkie biblioteki pedagogiczne w Olsztynie i Elblągu.

W sumie w 2021 r. na wsparcie powiatowych bibliotek pedagogicznych oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie i Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu zaplanowano w budżecie województwa 6 mln zł.

Dotacje celowe z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego w 2021 roku dla filii bibliotek pedagogicznych

Powiat Wartość dotacji w zł
Powiat Bartoszycki (na Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Bartoszycach) 152 100
Powiat Działdowski (na Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Działdowie) 143 000
Miasto Lidzbark Warmiński (na Miejską Bibliotekę Pedagogiczną w Lidzbarku Warmińskim) 146 250
Powiat Nowomiejski (na Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Nowym Mieście Lubawskim) 123 500
Powiat Olecki (na Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną
w Olecku)
153 000
Powiat Ostródzki (na Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Ostródzie) 166 400
Powiat Gołdapski (na Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Gołdapi) 102 500
Powiat Ełcki (na Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną
w Ełku)
156 000
Powiat Giżycki (na Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną
w Giżycku)
165 100
Powiat Iławski (na Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną
w Iławie)
229 151
Powiat Piski (na Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną
w Piszu)
165 100
Powiat Mrągowski (na Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Mrągowie) 162 500
Powiat Olsztyński (na Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Biskupcu) 181 600
Razem 2 046 201
Print Friendly, PDF & Email