Warmińsko-mazurskie: Samorząd województwa przeciwdziała zjawisku przemocy w rodzinie

Warmińsko-mazurskie: Samorząd województwa przeciwdziała zjawisku przemocy w rodzinie
Fot. pixabay.com

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego przyjął dzisiaj (5 stycznia 2021 roku) do realizacji „Wojewódzki Program Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie w  Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2021-2026”.

Raport opracowany został zgodnie z zapisami art. 6 ust 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218, z późn. zm.).

– Powszechność zjawiska przemocy w rodzinie wymusza konieczność podejmowania  intensywnych i wielowymiarowych działań na rzecz zapobiegania temu zjawisku. Dlatego cieszy fakt, że w skład zespołu ds. opracowania programu weszli przedstawiciele instytucji  publicznych, organizacji  pozarządowych, reprezentanci wielu zawodów pomocowych. Zespół pracował nad wypracowaniem rozwiązań  umożliwiających ograniczenie problemu  społecznego i towarzyszących  mu  zjawisk – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Zakres obejmuje podstawy prawne, analizę działań podejmowanych w regionie, diagnozę problemów związanych z przemocą, analizę zasobów instytucjonalnych w tym obszarze. Ważne są również cele i działania strategiczne niezbędne dla poprawy stanu faktycznego w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Program finansowany jest ze środków własnych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego oraz dotacji celowej wojewody warmińsko-mazurskiego.

Wojewódzki Program Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie  w  Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2021-2026 przeczytać można TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email