Warmińsko-Mazurskie na 100 proc.

Warmińsko-Mazurskie na 100 proc.

Od 1 grudnia, czyli od momentu wprowadzenia E-ZLA jako jedynej formy wystawiania zwolnień lekarskich, lekarze z naszego województwa świetnie poradzili sobie z elektronicznymi zwolnieniami. Zwolnienia papierowe były wystawiane sporadycznie, a w ostatnich tygodniach nie ma ich wcale.

Od 1 grudnia 2019 r. do 24 maja br. medycy z naszego województwa wystawili 363 571 elektronicznych zwolnień lekarskich, a jedynie 581 na starych, papierowych formularzach.

Większość papierowych zwolnień dotarła do nas jeszcze w grudniu, w następnych miesiącach było już ich bardzo mało. Przypadki osób, którym lekarz wystawi zaświadczenie w nieaktualnej formie, będziemy rozpatrywać indywidualnie. – mówi Anna Ilukiewicz rzecznik ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

Przypomnijmy

Lekarz nie musi pobierać już bloczków z ZUS i dostarczać oryginałów ZLA do ZUS. Pracownik nie ma już sankcji za nieterminowe dostarczenie zwolnienia do pracodawcy, a pracodawca natychmiast po wystawieniu zwolnienia lekarskiego otrzymuje informacje o tym fakcie.

Po pół roku wystawiania E-ZLA, możemy mówić, że w naszym województwie jest idealnie