Warmińsko-mazurskie: Dotacje dla placówek zdrowotnych w regionie

Warmińsko-mazurskie: Dotacje dla placówek zdrowotnych w regionie
Fot. Pixabay

Zarząd województwa przyznał dodatkowe pieniądze na regionalną służbę zdrowia. To teraz priorytet. Ruszają inwestycje za blisko 30 mln zł przeznaczone na rozwój specjalistycznych usług medycznych. Umowy z 7 szpitalami podpisał dziś marszałek Gustaw Marek Brzezin.

– Zdrowia życzymy teraz bardzo dosłownie, w tym zakresie również działamy wymiernie. Zapewniam, że samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, jako gospodarz regionu, sprawujący także pieczę nad pracą organizacyjną w wojewódzkich placówkach opieki zdrowotnej, jest w gotowości – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Uruchomiliśmy kolejne środki z budżetu województwa i z funduszy europejskich. Jesteśmy w stałym kontakcie i reagujemy na potrzeby.

Projekty wybrane do dofinansowania:

–        Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach, projekt: Rozwój usług medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach, wartość: 1 572 534,00 zł, dofinasowanie: 1 272 180,00 zł,

–        Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, projekt: Rozwój świadczeń medycznych z zakresu urologii i onkologii urologicznej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie, wartość: 4 914 637,43 zł, dofinansowanie: 3 975 941,68 zł,

–        Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, projekt: Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do powstającego oddziału geriatrycznego i poradni gastroenterologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, wartość: 2 282 351,85 zł, dofinansowanie: 1 844 621,64 zł,

–        Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, projekt: Doposażenie Powiatowego Szpitala w Iławie w specjalistyczny sprzęt medyczny – etap I i II, wartość: 2 388 738,00 zł, dofinansowanie: 1 930 783,78 zł,

–        Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, projekt: Skuteczne wsparcie pacjentów Szpitala Powiatowego w Biskupcu ze schorzeniami narządu ruchu oraz chorobami kardiologicznymi, wartość: 905 665,00 z, dofinansowanie: 733 498,08 zł,

–        Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, projekt: Poprawa jakości życia w wyniku rozwijania środowiskowych form opieki koordynowanej jako zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i odpowiedź na trendy demograficzne, wartość: 8 252 510,50 zł, dofinansowanie: 3 721 119,62 zł,

–        Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim, projekt: Rozbudowa obiektów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim, wartość: 7 756 011,16 zł, dofinansowanie: 6 280 817,84 zł.                                         

Print Friendly, PDF & Email