W walce z cukrzycą

W walce z cukrzycą
Fot. Adminstrator

Wczesna identyfikacja osób ze stanem przedcukrzycowym oraz chorych na cukrzycę, działania profilaktyczne oraz konsultacje lekarskie to m.in. założenia programu. Będzie realizowany do końca czerwca 2023 r., a jego wartość to ponad 3,3 mln zł.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 16 lipca prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz z marszałkami Mieczysławem Strukiem i Wiesławem Byczkowskim podpisała umowę na dofinansowanie Gdańskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy.

Z czego skorzystają pacjenci?

Wsparcie otrzyma ponad 7000 osób. Projekt skierowany jest do aktywnych zawodowo mieszkańców Gdańska z tzw. grupy podwyższonego ryzyka, czyli w wieku 35-64 lat, które otrzymają kompleksową pomoc w walce z cukrzycą typu 2. Program, opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, zakłada wczesną identyfikację osób ze stanem przedcukrzycowym oraz chorych na cukrzycę w fazie jej bezobjawowego przebiegu. Chodzi głównie o wzrost wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 poprzez badania przesiewowe. W projekcie przewidziano m.in. przeprowadzenie ponad 65 tysięcy ankiet Findrisk, kwalifikację osób obciążonych ryzykiem zachorowania na cukrzycę do działań edukacyjnych. Będą też podejmowane działania profilaktyczne mające na celu podniesienie świadomości zdrowotnej oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych np. dotyczące stylu życia czy nawyków żywieniowych. Ponadto, uczestnicy skorzystają z konsultacji m.in. diabetologa i dietetyka. Wezmą udział w zajęciach zwiększających poziom aktywności fizycznej tak, aby zmniejszyć nadmiar masy ciała u osób z nadwagą i otyłością.

– Cukrzyca typu 2 jest jedną z chorób cywilizacyjnych, która dotyka aktywne zawodowo osoby. Podpisywana umowa jest już kolejnym programem profilaktycznym, w którym bierze udział Gdańsk. Chodzi w nim głównie o podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie troski o własne zdrowie, promocję zdrowego stylu życia, a także wsparcie osób znajdujących się w grupie ryzyka. Gdańsk realizuje projekty zdrowotne w sumie za prawie 50 mln zł – mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Przypomnijmy, że w Gdańsku realizowane są takie programy polityki prozdrowotnej jak: adresowany do seniorów w wieku 65 lat i więcej „Zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia”, adresowane do dzieci programy „zapobieganie chorobie próchnicowej u dzieci w wieku 1- 6 lat” oraz „6-10-14 dla zdrowia” – w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży. Realizowany jest również ” Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska”, składający się z trzech modułów: edukacyjnego (w zakresie zdrowia prokreacyjnego dla młodzieży szkół ponadpodstawowych), modułu wsparcia psychologicznego (dla osób z problemami rozrodczymi, po niepowodzeniach rozrodczych, ale i powodzeniach także); modułu medycznego – zapłodnienia pozaustrojowego. W przygotowaniu do wdrożenia oczekuje program polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie gminy Miasta Gdańska”.

Dodatkowo realizowane są Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2023, Gdański Program Promocji Zdrowia
i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 – 2020 oraz Wieloletni Ramowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2017 – 2020 (uszczegóławiany corocznie Szczegółowym Programem na dany rok).

Print Friendly, PDF & Email