W sprawie zaopatrzenia ortopedycznego

W sprawie zaopatrzenia ortopedycznego

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało pozytywnie na kampanię społeczną „Sprawnie dla Niesprawnych”, której celem jest poprawa zaopatrzenia osób chorych i niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Środowisko osób niepełnosprawnych przygotowało szereg wniosków i postulatów, które mają pomóc zracjonalizować i zmienić system zaopatrzenia. Przedstawiciele Konwentu „Sprawnie dla niesprawnych”, który odbył się w kwietniu bieżącego roku w Katowicach, zostaną zaproszeni do udziału w konsultacjach dotyczących   przygotowywanych zmian.   ESzC Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1156