W Pałacu Prezydenckim o Centrach Usług Społecznych

W Pałacu Prezydenckim o Centrach Usług Społecznych
Fot. Adminstrator

Centra Usług Społecznych to jest rozwiązanie nowoczesne – przekonywał Prezydent, dodając, że to także rozwiązanie preferowane w ramach UE, w ramach wspólnot samorządowych i świadczenia usług wobec społeczności lokalnych w państwach Unii.

– Mamy ambicję, żeby Polska stawała się państwem coraz nowocześniejszym, dlatego właśnie chcemy tę instytucję wprowadzić. Ma ona także ułatwiać, poprzez swoją formułę, korzystanie ze środków europejskich, które na cel świadczenia usług społecznych są przewidziane – mówił Andrzej Duda podczas zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim konferencji pt. „Centra Usług Społecznych – Nowa Jakość Polityki Społecznej”.

Prezydent poinformował też o pilotażowym konkursie organizowanym wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na tworzenie Centrów Usług Społecznych.

Centra Usług Społecznych to inicjatywa Prezydenta RP, która ma na celu ułatwić gminom świadczenie różnego rodzaju usług społecznych dostosowanych do potrzeb lokalnych społeczności.

„Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych” wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku. Wsparcie będzie kierowane zarówno do ogółu mieszkańców gmin, jak i do grup społecznych o szczególnych potrzebach, np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy rodzin wielodzietnych. Ma pozwolić to gminom dostosowanie świadczeń usług społecznych zarówno do potrzeb mieszkańców gminy, jak również do własnych możliwości finansowych.

Źródło: prezydent.pl
Fot. Igor Smirnow / KPRP
Print Friendly, PDF & Email