W języku migowym od kuchni

W języku migowym od kuchni

Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych wraz z nieformalną grupą "Migający Kucharze" w partnerstwie ze szkołą niemiecką z Winnenden zdobył I Nagrodę w konkursie: Polsko – Niemiecka Nagroda Młodzieży 2014–2016 za projekt pt.: "Poczuj smak współPRACY”.

Projekt zakładał dwustronną wymianę młodzieży realizowaną w Polsce (maj 2015) i w Niemczech (kwiecień 2015), połączoną z działaniami w grupach lokalnych. Chodziło o przygotowanie podróżniczego programu kulinarnego dotyczącego tradycji kulinarnych obydwu krajów w Polskim Języku Migowym oraz Niemieckim Języku Migowym.

Jak tłumaczą koordynatorzy projektu poprzez jego realizację chcieli pokazać pracodawcom umiejętności, potencjał i możliwości osób z ubytkiem słuchu, a młodych ludzi zainspirować do szukania kreatywnych rozwiązań i determinacji w dążeniu do celu.

  oprac. AG, źródło www.pzg.org.pl Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 13518