W Elblągu startuje ECEZ

Fot. Mateusz Misztal

Dziś w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uroczyście zainaugurowano działalność Centrum Edukacji Zawodowej. Powierzchnia użytkowa nowego budynku liczy 1,702m².

– Dziś szczególny dzień dla Elbląga, dla przedsiębiorczości, dla edukacji. Kilka lat temu, gdy startowałem w wyborach do samorządu, mówiłem o tak zwanym złotym trójkącie, czyli współpracy między samorządem, biznesem, a szkołami czy uczelniami. Funkcjonowały w naszym mieście centra kształcenia praktycznego, zawodowego i ustawicznego. Każdy w jakimś stopniu pewne zadania realizował. Chodził mi po głowie taki pomysł, by te działania zintegrować. By powstał taki system, który będzie wychodził naprzeciw potrzebom uczniów, którzy chcą się kształcić zawodowo – mówi prezydent Elbląga, Witold Wróblewski. – Dziś kończymy taki pierwszy etap tworzenia Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Tutaj, w tej lokalizacji przy ul. Bema 54, część obiektów jest zmodernizowana część dobudowana. Powstają tu pracownie kształcące w kierunkach zawodowych – dodaje.

W nowym obiekcie utworzone zostały cztery pracownie specjalistyczne:

  • stolarsko-ciesielska – wyposażona w maszyny stosowane przez elbląskich pracodawców (piła panelowa do rozkroju płyty, okleiniarza, centrum obróbkowe czteroosiowe, maszyny do obróbki drewna oraz system odpylania). Obrabiarki do płyty są dostarczone przez renomowaną niemiecką Firmę HOMAG;
  • budowlana – wyposażona w stanowiska i sprzęt do nauczania praktycznie wszystkich zawodów budowlanych (m.in. murarz, tynkarz, zbrojarz betoniarz, monter urządzeń sanitarnych, dekarz, monter zabudowy wnętrz);
  • energii odnawialnej – wyposażona w praktycznie wszystkie źródła pozyskiwania energii odnawialnej (systemy solarne, fotowoltaika, pompy ciepła, siłownia wiatrowa, piec na biomasę). Pracownia posiada także stanowiska dydaktyczne na dachu budynku oraz w wysokim podpiwniczeniu;
  • odlewnicza z kuźnią – wyposażona w piec indukcyjny do wytopu wszystkich metali, piec oporowy do wytopu aluminium, mieszarki, piece grzewcze i wanny hartownicze, młot kowalski, młot do badania próbek wytrzymałościowych).

– Chcemy tak prowadzić edukację, by uczniowie po zajęciach praktycznych mieli taki zasób wiedzy i umiejętności, który pomoże im w późniejszej pracy. Chcę pogratulować panu prezydentowi, panu dyrektorowi, ale i samorządowcom, bo wiele spraw rozwija się także dzięki nim, bo chodzi o to, by sam Elbląg, ale i cały subregion i Warmia i Mazury dobrze się rozwijały – mówił podczas dzisiejszej konferencji Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – Myślę, że drugiego takiego Centrum Edukacji Zawodowej na Warmii i Mazurach nie znajdziemy – dodał i na ręce prezydenta Wróblewskiego przekazał herb województwa warmińsko-mazurskiego, zaznaczając, że to centrum przysłuży się całemu województwu.

Jednym z celów powstałego Centrum Kształcenia Zawodowego jest zwiększenie współpracy szkół z pracodawcami a w konsekwencji zapewnienie edukacji zawodowej wysokiej jakości i stworzenie efektywnego systemu przejścia z edukacji (kształcenia i szkolenia) do zatrudnienia.

– Jest to kolejna instytucja, która promuje kształcenie zawodowe. W ostatnich latach kształcenie zawodowe jest w dużym kryzysie. Popularność kształcenia zawodowego to jest coś, co przedsiębiorstwom, miastu, powiatowi, województwu leży na sercu i cieszę się bardzo, że to nowe centrum będzie to kształcenie promować. Jako firma Meble Wójcik będziemy mogli współpracować, na zasadzie wymian, praktyk, kształcenia personelu, młodych ludzi, którzy będą się dokształcać do różnych zawodów. Nas interesuje oczywiście najbardziej meblarstwo, ale różne zawody będą mogły pogłębiać swoją wiedzę i doświadczenie – mówi Piotr Wójcik, prezes firmy Meble Wójcik. – Ważne jest to, aby to centrum kształciło w duchu przyszłych wyzwań biznesu. Biznes 4.0, o którym się ostatnio tak dużo mówi, automatyka, która staje się już standardem w produkcji, robotyka, która już na wielu rynkach, szczególnie na zachodzie jest standardem, a w Polsce staje się coraz bardziej popularna, to wszystko, to są wyzwania dla tego centrum. Przyszli pracownicy, a dziś uczniowie tego centrum, to już nie będą pracownicy pracujący przede wszystkim ręcznie, a będą to operatorzy bardzo zaawansowanych urządzeń i myślę, że centrum będzie musiało w tym kierunku patrzeć – dodaje.

Korzyści utworzonego centrum mają także płynąć do uczniów. Ci zyskają wyższe kompetencje zawodowe, co z powoduje, że na rynku pracy będą bardziej konkurencyjni. Nowe Centrum ma rozwijać kompetencje kluczowe oczekiwane przez pracodawców.

– To jest inwestycja w przyszłe pokolenia, bo ja tak postrzegam tego typu placówki, tego typu przedsięwzięcia. To jest wielka odpowiedzialność za to, jak wychowamy naszą młodzież i jak ją przygotujemy do życia zawodowego a przez to do osiągania swoich celów dla siebie, dla swojej rodziny. Nie da się tego zrobić w oderwaniu od rzeczywistości, która się ciągle zmienia, którą trzeba akceptować, nadążyć za nią i ją usprawniać – mówił obecny na dzisiejszym spotkaniu poseł na Sejm RP, Władysław Kosiniak-Kamysz. – Pracodawcy oczekują dziś od pracownika przygotowania praktycznego i umiejętności współpracy – zaznaczył prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Koszt budowy pracowni to 11 190 000 zł. Powierzchnia użytkowa nowego budynku to 1,702 m². W Elblągu trwa także budowa i rozbudowa obiektów przy ul. Rawskiej. Powstaną tam kolejne pracownie, które będą tworzone pod potrzeby przedsiębiorców.

Obecnie Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej liczy ok. 1000 uczniów i słuchaczy.

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.