W Elblągu powszechna mobilizacja na rzecz seniorów

W Elblągu powszechna mobilizacja na rzecz seniorów

Ruszyła z rozmachem kampania społeczna „Bezpieczny Senior” . Inicjatorka kampanii na terenie Elbląga – radna Maria Kosecka, zaangażowała w nią całe miasto. W najbliższym czasie plakaty i ulotki informacyjne znajdą się w zasięgu ręki i wzroku większości  elbląskich seniorów: w przychodniach zdrowia, w ZUSie, u pracowników socjalnych, w instytucjach i przedsiębiorstwach komunalnych, w autobusach i tramwajach, w spółdzielniach mieszkaniowych, w szpitalach, w parafiach, a nawet na cmentarzu.
A jest to dopiero początek. Kampania „Bezpieczny senior” zapowiada się na pierwszą w naszym mieście  kampanię społeczną z prawdziwego zdarzenia.

13 września, w Urzędzie Miejskim w Elblągu spotkali się przedstawiciele policji, straży pożarnej, MOPS, ZUS, EPWiK, EPEC, Zakładu Energetycznego, komunikacji miejskiej, szpitali i służby zdrowia, spółdzielni mieszkaniowych, i innych instytucji funkcjonujących w mieście, które chcą zaangażować się w kampanię „Bezpieczny Senior”. Obecni byli również Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Starszych Teresa Urban oraz Rzecznik Osób Starszych i Prezes Fundacji Elbląg Stanisław Puchalski, a także radne Małgorzata Adamowicz i Agnieszka Kondraczuk.

Materiały są gotowe i do wzięcia
Zostały już przygotowane plakaty i ulotki zawierające podstawowe informacje ostrzegające przez zagrożeniami oraz numery telefonów, pod którymi można uzyskać pomoc w różnych wypadkach.
W najbliższym czasie zostanie też wydany obszerniejszy folder, ze szczegółowymi opisami zagrożeń w różnych dziedzinach życia i poradami, jak się przed nimi obronić. Treść tego folderu drukujemy w dwóch kolejnych numerach naszej gazety, w postaci informatora. Wszystkie materiały są do odbioru w Departamencie Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego.

Gdzie spojrzysz – plakaty i ulotki
Wszyscy zebrani zadeklarowali gotowość reprezentowanych przez siebie instytucji i firm do udziału w kampanii.
ZUS włączył się do akcji po sygnałach, że oszuści podszywali się pod ich pracowników. Dyrektor ZUS oświadczyła, że ulotki i foldery będą rozdawane starszym klientom jej instytucji, a pracownicy ZUS są gotowi brać udział w spotkaniach z seniorami. Podobne deklaracje złożyli przedstawiciele innych instytucji. Policja, która jest głównym realizatorem programu, jest gotowa reagować natychmiast na wszystkie zgłoszenia i sygnały o niebezpieczeństwie, przygotowuje się również do spotkań z osobami starszymi, będzie szczególnie strzec bezpieczeństwa na festynach i innych imprezach z udziałem osób starszych.  Swoim starszym podopiecznym informacje i materiały będą przekazywali pracownicy socjalni, którzy będą też służyć pomocą ofiarom oszustw i przemocy. Plakaty z podstawowymi informacjami zawisną w autobusach i tramwajach. Spółdzielnie mieszkaniowe „Sielanka” i „Nad Jarem” zamierzają rozwiesić plakaty w klatkach schodowych, udostępniać ulotki i foldery w swojej siedzibie, osiedlowych ośrodkach kultury i Klubach Seniora. Plakaty i ulotki pojawią się też w przychodniach zdrowia, w autobusach i tramwajach, na wiatach przystankowych. Będą rozdawane klientom Zakładu Energetycznego, EPWiK, EPEC i innych firm miejskich. W szpitalach ulotki i foldery będą przekazywane bezpośrednio pacjentom przy wypisie.

Oryginalny  sposób – na księdza po kolędzie
Ksiądz kapelan  policji zapewnił, że Kościół również przyłączy się do kampanii, nie tylko wywieszając plakaty, ale i poprzez komunikaty z ambony. Bezpośredni przekaz jest najbardziej skuteczny – powiedział – a starszych osób najwięcej można spotkać w kościele. Korzystając z okazji, ksiądz opowiedział o przypadku podszycia się oszusta pod księdza chodzącego po kolędzie. Udawało mu się do czasu, aż przyszedł tuż po właściwym księdzu – wtedy wszystko się wydało. Jak widać, pomysłowość ludzka nie ma granic.

Monitoring w tramwaju i na cmentarzu, błyskawiczna pomoc
Na pytanie prowadzącej spotkanie Marii Koseckiej o inne pomysły na prowadzenie kampanii, padły różne propozycje.
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zapowiedziało Dni Otwarte stacji uzdatniania wody, mające przekonać, że woda z kranu nie tylko nadaje się do picia, ale jest zdrowsza od kolorowych napojów.
Przedstawiciel spółki tramwajowej zapowiedział zainstalowanie monitoringu w wagonach i na przystankach, poinformował, że  tramwajarze zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej, a także pomocy osobom z różnymi niepełno sprawnościami i przy okazji przypomniał, że osoby starsze i niepełnosprawne dla własnego bezpieczeństwa powinny korzystać z przedniego wejścia – widząc wchodzących i wychodzących pasażerów motorniczy zaczeka z zamknięciem drzwi i ruszeniem, a w razie potrzeby udzieli pomocy.
Pasażerowie tramwajów mogą też czuć się bezpieczniej dzięki temu, że uruchomiony został tzw. kanał ratownictwa technicznego, umożliwiający błyskawiczne połączenie się z policją, pogotowiem ratunkowym czy innymi służbami ratowniczymi.
Zarząd Zieleni Miejskiej zobowiązał się do ustawienia dodatkowych ławek w ciągach pieszych, parkach i na skwerach.
Zarząd Cmentarzy na Dębicy i Agrykoli założy monitoring na terenie cmentarzy.

Przyjdą do seniorów
Drugim etapem kampanii mają być bezpośrednie spotkania z seniorami wyżej wymienionych przedstawicieli służb i instytucji, którzy bardziej szczegółowo opowiedzą o zauważonych zagrożeniach rozmaitymi oszustwami i wyłudzeniami, o sposobach sprawdzenia wiarygodności osób, które przychodzą z różnymi ofertami, o koniecznych środkach ostrożności w różnych sytuacjach, miejscach, gdzie można uzyskać pomoc. Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych zamierza przygotować cykl otwartych wykładów na temat profilaktyki zdrowotnej i żywienia osób starszych.
Kampania ma się rozwijać i wszystkie podobne inicjatywy będą wspierane przez Urząd Miejski.

Seniorom potrzebna jest życzliwość
Żadne działania służb i instytucji nie pomogą, jeżeli nie będzie społecznego klimatu przyjaznego dla osób starszych. W tym celu trzeba już w dzieciach i młodzieży budować wrażliwość na potrzeby seniorów, jednocześnie ucząc, jak można im pomóc w różnych sytuacjach. Służyć temu mają spotkania w szkołach i inne akcje edukacyjne, które należy zaplanować. Jest to też zadanie dla mediów, które włączają się w kampanię.

Marzenia i obawy Rzecznika
Zapał i entuzjazm uczestników spotkania przyćmiła nieco wypowiedź Stanisława Puchalskiego – seniora i Rzecznika Seniorów, który zauważył z żalem, że kampania „Bezpieczny Senior” oparta jest głównie na budzeniu w osobach starszych nieufności i tworzeniu poczucia zagrożenia. Obawia się, że ta atmosfera zewsząd grożącego niebezpieczeństwa spowoduje jeszcze większą izolację i osamotnienie, odbierze radość życia i pozbawi  uroku samych seniorów, który polega właśnie na ich ufności i życzliwości do innych ludzi. Chciałbym – powiedział – usłyszeć od policji i innych służb, że czuwają, wyłapali oszustów i innych przestępców i możemy czuć się bezpiecznie.

No cóż, wszyscy byśmy tego chcieli, ale do takiego stanu droga jeszcze daleka. Na razie, póki co, trzeba zachować ostrożność i zdrowy rozsądek, nie tracąc wiary w ludzi. Kampania, jak wynika z powyższego, nie jest tak jednostronna, ma również za zadanie stworzyć klimat troski o starszych ludzi i dać im poczucie, że mogą w każdej sytuacji liczyć na czyjąś pomoc.
  Teresa Bocheńska Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 8443