Ustawa ws. koronawirusa podpisana przez Prezydenta

Ustawa ws. koronawirusa podpisana przez Prezydenta

Prezydent podpisał ustawę ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem. – Mam nadzieję, że już w najbliższych dniach umożliwi ona działanie wszystkim tym, którzy odpowiadają za szpitale – po to, żebyśmy byli jeszcze lepiej przygotowani – mówił Andrzej Duda, który odwiedził dziś szpital w Nysie.

O sytuacji związanej z koronawirusem Prezydent rozmawiał m.in. z wojewodą i dyrektorem placówki oraz ratownikami medycznymi. Obejrzał też rozstawione przez strażaków namioty, które mogą służyć jako tymczasowa izba przyjęć.

Podpisana ustawa określa m.in. zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej czy tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia.

Jakie zapisy znajdują się w ustawie?

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (tzw. praca zdalna).

Ustawa przewiduje także sytuację, w której z powodu COVID-19, zamknięte zostaje przedszkole, żłobek lub klub dziecięcy, a rodzic zmuszony jest do opieki nad dzieckiem. Ubezpieczonemu (o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) przysługuje wtedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Po wejściu w życie ustawy Minister Zdrowia ma wydać rozporządzenie regulujące udzielanie zwolnień lekarskich przez telefoniczną konsultację z lekarzem.

Ustawa reguluje m.in. zasady kontroli na lotniskach. Przepisy przewidują również sytuacje, w których zajdzie konieczność projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania budynków, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. W takim przypadku nie stosuje się niektórych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Oprac. Red.
Źródło: prezydent.pl / sejm.gov.pl
Fot. Jakub Szymczuk / KPRP