Ustawa o świadczeniach podpisana

Ustawa o świadczeniach podpisana

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę przywracającą wsparcie opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych. Opiekunowie otrzymają również wyrównanie za miesiące, w których nie pobierali świadczeń. O możliwości otrzymania zaległych pieniędzy gminy poinformują wszystkich opiekunów najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu wejścia ustawy w życie.

Ustawa o wypłacie zasiłków dla opiekunów jest realizacją grudniowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który m.in. na wniosek Rzecznik Praw Obywatelskich uznał wcześniejszą wersję ustawy za niezgodną z Konstytucją. Uchwalona w grudniu 2012 ustawa zmieniająca odbierała części opiekunów prawo do świadczeń, przyznawane dotąd niezależnie od dochodów. Było to powodem wystąpienia RPO do TK i protestu opiekunów osób niepełnosprawnych pod Sejmem. Uchwalona obecnie ustawa przywraca możliwość wypłacania świadczeń pielęgnacyjnych opiekunom, którzy 1 lipca 2013 r. utracili prawo do tych świadczeń.

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne będą finansowane z budżetu państwa ze środków na realizację świadczeń rodzinnych.

  rpo.gov.pl Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 11010

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.