Urząd Wojewódzki w Olsztynie apeluje o ograniczenie wizyt w urzędzie

Urząd Wojewódzki w Olsztynie apeluje o ograniczenie wizyt w urzędzie

Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się na terytorium RP koronawirusa Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zwrócił się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie.

Jak czytamy w specjalnym komunikacie do dyspozycji pozostaje infolinia pod numerami telefonów:

  • 89 523 26 12 w sprawach cudzoziemców,
  • 89 523 22 71 w sprawach obywateli UE,
  • 89 5219 09 24 w sprawach dokumentów paszportowych,
  • 89 523 23 44 w sprawach obywatelstwa polskiego,
  • 89 523 23 68 – informacja paszportowa.

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać również drogą mailową na adres: sekrso@uw.olsztyn.pl.

– Prosimy stawiać się tylko na uprzednio wyznaczone terminy wizyt – czytamy w komunikacie.

Wnioski w sprawach zezwoleń na pracę można składać za pośrednictwem portalu https://www.praca.gov.pl lub przesyłać pocztą.

Wnioski w sprawie legalizacji pobytu można także przesyłać pocztą. Wnioski te będą obarczone brakami formalnymi, jednak organ wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia wyznaczając termin wizyty.

W innych sprawach kierowanych do Urzędu można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:

  • poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl , adres skrytki /WMURZADWOJ/skrytka
  • poprzez platformę e-Obywatel https://obywatel.gov.pl/.

Kontakty telefoniczne i e-mailowe do wszystkich wydziałów Urzędu znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce Kontakt https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/kontakt-z-urzedem

Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Fot. Pixabay